Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Declaratia Sądu Tribunalskie[go] [w sprawie regestru taktowego]

b.d., XVII w.

Limitatio Iudiciorum Tribunalis Regni

#odroczenie (limitacja) sesji Trybunału

1600, 1609, 1613, 1643, 1648, 1663, 1678, 1705, 1786, bez daty

[Wykazy deputatów]

1602, 1603, 1623, 1647, 1661, 1699, 1727-1728, 1744, b.d. kon. XVI w.

Ordo Dominorum Iudicum Deputatorum tam Spiritual[ium] gua[m] Seculariu[m]

#wykaz deputatów świeckich #wykaz deputatów duchownych

1607, 1648, 1666, 1672