Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Copia metrices natorum ex anno 1839 [Kopia metryki urodzeń z roku 1839]

1840

[Kopie metryk urodzeń w parafii Cieszanów z lat 1855-1856]

1856-1857

Copia metrices baptisatorum ex anno 1858 [Kopia metryki chrztów z roku 1858]

1859

Copia metrices baptisatorum ex anno 1859 [Kopia metryki chrztów z roku 1859]

1860