Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Liber Matrices Natorum Ecclesiae gr. rit. in Mencina Tom II (1823-1839)

1823-1839

Liber Matrices Natorum ex Pstrążne Tom II (1823-1850)

1822-1850

Tomus II Liber natorum Ecclesiae in Rozdziele ab anno 1821 ad 1834

1821-1834

Liber Matrices Natorum villa Wapienne Tom II (1822-1837)

1822-1837