Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Odpisy ksiąg zgonów parafii rzymskokatolickiej Brzeżany z 1859 roku]

1860

[Odpisy ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Olesko z 1831 roku]

1831

[Odpisy ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Wyżyniany z 1862 roku]

1862

[Odpisy ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Zabłotów z lat 1844-1848]

1845-1849