Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów

1867

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

1868

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

1869

Księga urodzeń, małżeństw, zgonów

1870