Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów

1836

Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów

1837

Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów

1838

Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów

1839