Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Sprawy organizacyjne [między innymi wykazy Niemców, cudzoziemców zamieszkałych na terenie miasta Ślesina]

1945

Protokoły z posiedzeń zarządu miejskiego w Ślesinie

1945

Sprawy organizacyjne [między innymi spisy Niemców, wykazy osób przebywających na robotach w Niemczech]

1945

Protokoły zebrań MRN

1948-1949