Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Akty notarialne z roku 1864, repertorium numer 1-160]

1864

[Akty notarialne z roku 1864, repertorium numer 161-322]

1864

[Akty notarialne z roku 1857, repertorium numer 566-832]

1857

[Akty notarialne z roku 1864, repertorium numer 323-500]

1864