Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Okresowa sprawozdawczość Sprawozdanie syntetyczne działalności gospodarczej AFM w Andrychowie za rok 1964

1964-1965

Roczne sprawozdania finansowe - Bilanse za 1964 r. 1. Spółdzielnia Pracy Kruszywo w Oświęcimiu 2. Spółdzielnia Pracy "BESKID" Wadowice 3. "MEBLE ARTYSTYCZNE" Kalwaria Zebrzydowska 4. Spółdzielnia Inwalidów "PIONIER" Wadowice 5. Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "ŚWIT" Kalwaria 6. Tartak Przemysłu Drzewnego w Andrychowie 7. Wadowickie Zakłady Spożywcze w Wadowicach

1964-1965

Roczne sprawozdania finansowe - Bilanse za 1965 r. 1. OSM Wieprz 2. WPHS Wadowice 3. Miejski Handel Detaliczny Wadowice 4. Powiatowy Związek GS "Samopomoc Chłopska" w Wadowicach 5. GS Andrychów 6. GS Brzeźnica 7. GS Stryszów 8. GS Spytkowice 9. GS Ryczów 10.GS Kalwaria Zebrzydowska 11.GS Wadowice 12.GS Wieprz

1966

Roczne sprawozdania finansowe - Bilanse za 1965 r. 1. Andrychowska Fabryka Maszyn 2. Wadowickie Zakłady Przemysłu Terenowego w Wadowicach 3. Oddział Skupu Zwierząt Rzeźnych w Wadowicach 4. Oddział Skupu Zwierząt Rzeźnych Tomice 5 i 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach 6. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Wadowicach 8.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Andrychów 9. Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "Wadowice 10. Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "KALWARIANKA" w Kalwarii Zebrzydowskiej 11.Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Wadowice 12.Spółdzielnia Pracy "PRZEWOZ" Wadowice 13.Rejonowe Przedsiębiorstwo Usługowe Przemysłu Terenowego w Wadowicach 14.Spółdzielnia Pracy Stolarzy "LAS" Wadowice 15.Wadowickie Zakłady Terenowe Betonów i Kruszyw Wadowice

1966