Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Narady pracowników jednostki własnej - [protokóły z narad roboczych i szkoleniowych pracowników]

1976-1978

Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne [Zarządzenia nr 1-4, 6-12 Naczelnika Gminy Dzierzkowice]

1977

Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne [Zarządzenia nr 1-12 Naczelnika Gminy Dzierzkowice]

1978

Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne [Zarządzenia nr 1-5 Naczelnika Gminy Dzierzkowice]

1979