Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Kredyt komunalny- zaciągnięcie i spłata pożyczek

1938-1942

(Drogi i place publiczne: preliminarze i kosztorysy budowy i przebudowy ulic, plany połączeń kanałowych ulic)

1939-1944

Spis Żydów w Mielcu sporządzony przez Radę Żydowską (Judenrat) 15.VIII.1940 (i 2 raporty o stanie zatrudnienia Żydów)

1940-1943

Księga dochodów budżetowych

1943-1944