III Plenum KC PZPR (autoryzowany brudnopis stenogram z poprawkami)

Sygnatura

2/1354/0/2.1.11/XI/46

Daty
1965 - 1965

Skany (0)

Ta jednostka nie posiada jeszcze skanów. Pracujemy nad tym.

Opis dla: 2/1354/0/2.1.11/XI/46

Archiwum Akt Nowych
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

Powiązane materiały

Narady sekretarzy rolnych KW PZPR i pracowników naukowo-badawczych. Stenogramy, uchwały, tezy, notatka.

1971

Narady sekretarzy rolnych KW PZPR. Stenogramy, notatki, informacje, wnioski.

1971

Narady w Wydziale. Informacje, notatki, opracowania, zawiadomienia, listy obecności.

1973

Współpraca z komitetami wojewódzkimi i powiatowymi PZPR. Materiały nadesłane nt. rolnictwa i przemysłu spożywczego. Uwagi, informacje, notatki, referat, uchwały.

1971