Białowieża

Sygnatura

3/131/0/-/8

Daty
1933 - 1937
Archiwum

Skany (284)

 • Obraz 1 z jednostki "Białowieża" 27275165
 • Obraz 2 z jednostki "Białowieża" 27275166
 • Obraz 3 z jednostki "Białowieża" 27190664
 • Obraz 4 z jednostki "Białowieża" 27190665
 • Obraz 5 z jednostki "Białowieża" 27190666
 • Obraz 6 z jednostki "Białowieża" 27190667
 • Obraz 7 z jednostki "Białowieża" 27190668
 • Obraz 8 z jednostki "Białowieża" 27190669
 • Obraz 9 z jednostki "Białowieża" 27190670
 • Obraz 10 z jednostki "Białowieża" 27190671
 • Obraz 11 z jednostki "Białowieża" 27190672
 • Obraz 12 z jednostki "Białowieża" 27190673
 • Obraz 13 z jednostki "Białowieża" 27190674
 • Obraz 14 z jednostki "Białowieża" 27190675
 • Obraz 15 z jednostki "Białowieża" 27190676
 • Obraz 16 z jednostki "Białowieża" 27198057
Wyświetlanie 1 do 16 z 284 wpisów.

Opis dla: 3/131/0/-/8

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Domena publiczna

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Obiekty

Sygnatura Nazwa Daty skrajne
3/131/0/-/8/1 Szosa wśród puszczy. 1933
3/131/0/-/8/2 Szosa od Hajnówki. 1933
3/131/0/-/8/3 Szosa wśród puszczy. 1933
3/131/0/-/8/4 Dęby w parku. 1933
3/131/0/-/8/5 Widok na pałac z parku. 1933
3/131/0/-/8/6 Widok na pałac. 1933
3/131/0/-/8/7 Widok na wieżę i pałac od strony parku. 1933
3/131/0/-/8/8 Fragment parku narodowego. Wykroty. 1933
3/131/0/-/8/9 Sosny w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/10 Okaz olbrzymiej sosny. 1933
3/131/0/-/8/11 Wykroty w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/12 Wykroty w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/13 Wykroty w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/14 Droga wśród puszczy. 1933
3/131/0/-/8/15 Okaz dębu w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/16 Park narodowy. Złamany pień drzewa. 1933
3/131/0/-/8/17 Park narodowy. Złamany pień drzewa. 1933
3/131/0/-/8/18 W sercu puszczy. Powalone pnie drzew. 1933
3/131/0/-/8/19 Okaz oryginalnej sosny. 1933
3/131/0/-/8/20 Żubr w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/21 Puszcza. Ludzie wśród drzew. Stary pień. 1933
3/131/0/-/8/22 Żubry w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/23 Żubry w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/24 Knieja. Powalone drzewo. 1933
3/131/0/-/8/25 Knieja. Powalone drzewo. 1933
3/131/0/-/8/26 Wycieczka krajoznawcza w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/27 Widok wioski. 1933
3/131/0/-/8/28 Jadący pociąg. W tle widok wioski. 1933
3/131/0/-/8/29 Budynek Muzeum. 1933
3/131/0/-/8/30 Stajnie carskie. 1933
3/131/0/-/8/31 Stajnie carskie i brama wjazdowa do pałacu. 1933
3/131/0/-/8/32 Zabudowania wiejskie. W tle wieże cerkwi. 1933
3/131/0/-/8/33 Fragment parku. W oddali wieże pałacu. 1933
3/131/0/-/8/34 Fragment parku. 1933
3/131/0/-/8/35 Fragment parku. W tle widok pałacu. 1933
3/131/0/-/8/36 Stary cmentarz. Widok kaplicy. 1933
3/131/0/-/8/37 Fragment puszczy. Pień olbrzymiego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/38 Fragment puszczy. Olbrzymie drzewo. 1937
3/131/0/-/8/39 Fragment puszczy. Pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/40 Puszcza. Stare drzewa. 1937
3/131/0/-/8/41 Fragment puszczy. 1937
3/131/0/-/8/42 Puszcza. Powalone konary drzew. 1937
3/131/0/-/8/43 Puszcza. Fragment pnia drzewa. 1937
3/131/0/-/8/44 Puszcza. Powalony pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/45 Puszcza. Powalone fragmenty drzew. 1937
3/131/0/-/8/46 Puszcza. Stary pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/47 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/48 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/49 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/50 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/51 Bagna na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/52 Skład drewna w lesie. 1937
3/131/0/-/8/53 Tory kolejowe przez las. 1937
3/131/0/-/8/54 Skład drewna w puszczy. Widoczne tory kolejowe. 1937
3/131/0/-/8/55 Stogi siana na skraju puszczy. 1937
3/131/0/-/8/56 Stogi siana na skraju puszczy. 1937
3/131/0/-/8/57 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/58 Młodnik na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/59 Brzózki na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/60 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/61 Droga przez wieś. Koń biegnący środkiem drogi. 1937
3/131/0/-/8/62 Park narodowy. Fragment bramy do parku. 1937
3/131/0/-/8/63 Park narodowy. Fragment bramy do parku. 1937
3/131/0/-/8/64 Park narodowy. Fragmenty starych drzew. 1937
3/131/0/-/8/65 Park narodowy. Powalone konary drzew. 1937
3/131/0/-/8/66 Park narodowy. Mężczyzna obok olbrzymiego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/67 Park narodowy. Olbrzymi pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/68 Fragment puszczy. Powalone konary drzew. 1937
3/131/0/-/8/69 Fragment puszczy. Pień starego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/70 Fragment puszczy. Stare pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/71 Fragment puszczy. Stary pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/72 Fragment puszczy. Olbrzymie drzewa. 1937
3/131/0/-/8/73 Fragment puszczy. Olbrzymie pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/74 Fragment puszczy. Powalone, spróchniałe drzewo. 1937
3/131/0/-/8/75 Fragment puszczy. Powalone, spróchniałe drzewo. 1937
3/131/0/-/8/76 Fragment puszczy. Powalone, spróchniałe drzewo. 1937
3/131/0/-/8/77 Kościół. Ludzie przed wejściem do środka. 1937
3/131/0/-/8/78 Brzozy na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/79 Fragment lasu. Brzozy. 1937
3/131/0/-/8/80 Droga przez wieś. Widoczne domy i ludzie na drodze. 1937
3/131/0/-/8/81 Droga przez wieś. Wozy konne. Kościół. 1937
3/131/0/-/8/82 Domy wzdłuż drogi wiejskiej. 1937
3/131/0/-/8/83 Las. Powalone fragmenty drzew. 1937
3/131/0/-/8/84 Brama wjazdowa do parku narodowego. Widok drzew. 1937
3/131/0/-/8/85 Domy wiejskie wzdłuż drogi. Wóz konny na wiejskiej drodze. 1937
3/131/0/-/8/86 Zabudowania gospodarcze. Dachy domów wiejskich. 1937
3/131/0/-/8/87 Domy wiejskie przy drodze. Wóz konny w oddali. 1937
3/131/0/-/8/88 Fragment parku. Ławeczka wśród drzew. 1937
3/131/0/-/8/89 Drzewa iglaste. Widoczne fragmenty zabudowań w oddali. 1937
3/131/0/-/8/90 Drzewa iglaste. 1937
3/131/0/-/8/91 Kościół - widok z oddali. Na pierwszym planie drzewa. 1937
3/131/0/-/8/92 Droga przez park narodowy. 1937
3/131/0/-/8/93 Widok na pole orne. W oddali las 1937
3/131/0/-/8/94 Polna droga. W oddali park narodowy i widok bramy wjazdowej do parku. 1937
3/131/0/-/8/95 Park narodowy. Brama wjazdowa. 1937
3/131/0/-/8/96 Park narodowy. Powalone fragmenty gałęzi. 1937
3/131/0/-/8/97 Fragment puszczy. Powalony pień. 1937
3/131/0/-/8/98 Fragmenty powalonych drzew w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/99 Fragmenty powalonych drzew w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/100 Wykroty w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/101 Fragment puszczy. Spróchniały pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/102 Puszcza. Pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/103 Puszcza. Złamane stare drzewo. 1937
3/131/0/-/8/104 Puszcza. Pień starego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/105 Puszcza. Pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/106 Żubr w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/107 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/108 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/109 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/110 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/111 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/112 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/113 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/114 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/115 Żubr w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/116 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/117 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/118 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/119 Żubry w zagrodzie. W oddali widoczna szopa. 1937
3/131/0/-/8/120 Żubry w zagrodzie. W oddali widoczna szopa. 1937
3/131/0/-/8/121 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/122 Dorosły żubr. 1937
3/131/0/-/8/123 Para żubrów. W oddali szopa. 1937
3/131/0/-/8/124 Para żubrów. W oddali szopa. 1937
3/131/0/-/8/125 Żubr. W oddali szopa. 1937
3/131/0/-/8/126 Trzy żubry. W oddali szopy. 1937
3/131/0/-/8/127 Trzy żubry. W oddali szopy. 1937
3/131/0/-/8/128 Trzy żubry. W oddali szopy. 1937
3/131/0/-/8/129 Trzy żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/130 Dorosły żubr pod drzewem. W oddali ogrodzenie. 1937
3/131/0/-/8/131 Dorosły żubr w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/132 Dorosły żubr w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/133 Dorosły żubr. Z tyłu ogrodzenie. 1937
3/131/0/-/8/134 Dorosły okaz żubra w zbliżeniu. 1937
3/131/0/-/8/135 Dorosły okaz żubra w zbliżeniu. 1937
3/131/0/-/8/136 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/137 Żubry w lesie. Widoczna zagroda. 1937
3/131/0/-/8/138 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/139 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/140 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/141 Żubr pod drzewem. Z tyłu widoczne ogrodzenia. 1937
3/131/0/-/8/142 Żubr i sarny w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/143 Żubr pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/144 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/145 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/146 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/147 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/148 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/149 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/150 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/151 Puszcza. Połamane pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/152 Puszcza. Drzewa iglaste. 1937
3/131/0/-/8/153 Puszcza. Stare drzewa. 1937
3/131/0/-/8/154 Puszcza. Spróchniałe pnie drzew. Wykroty. 1937
3/131/0/-/8/155 Puszcza. Stare drzewa. 1937
3/131/0/-/8/156 Puszcza. Wykroty. 1937
3/131/0/-/8/157 Puszcza. Spróchniałe, powalone drzewa. 1937
3/131/0/-/8/158 Puszcza. Spróchniałe, powalone drzewa. 1937
3/131/0/-/8/159 Puszcza. Spróchniałe, powalone drzewa. 1937
3/131/0/-/8/160 Puszcza. Powalone drzewo. 1937
3/131/0/-/8/161 Kaplica i cmentarz. 1937
3/131/0/-/8/162 Fragment cmentarza. Zabudowania wiejskie. 1937
3/131/0/-/8/163 Cmentarz wśród drzew. Z tyłu zabudowania wiejskie. 1937
3/131/0/-/8/164 Cmentarz wśród drzew. Z tyłu zabudowania wiejskie. 1937
3/131/0/-/8/165 Cmentarz wśród drzew. Kaplica. 1937
3/131/0/-/8/166 Droga wśród drzew. W oddali człowiek. 1937
3/131/0/-/8/167 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/168 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/169 Dąb w parku. W oddali pałac. 1937
3/131/0/-/8/170 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/171 Droga przez wieś i zabudowania. W oddali wieże cerkwi. 1937
3/131/0/-/8/172 Droga przez wieś. Domy wiejskie. W oddali wieża cerkwi. 1937
3/131/0/-/8/173 Drewniany budynek, w którym mieści się kino i teatr. 1937
3/131/0/-/8/174 Pola uprawne. W oddali widok wioski. 1937
3/131/0/-/8/175 Zabudowania wzdłuż rzeki. Widoczna drewniana kładka przez rzekę i drewniany pomost. 1937
3/131/0/-/8/176 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/177 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/178 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/179 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/180 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/181 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/182 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/183 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/184 Droga przez las. Ozdobny białe barierki przy drodze. W oddali wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/185 Droga przez las. Widoczny ozdobny biały mostek przy drodze. 1937
3/131/0/-/8/186 Drewniany dom przy w lesie. Widok konia na podwórku. 1937
3/131/0/-/8/187 Wóz konny na drodze prowadzącej przez las. 1937
3/131/0/-/8/188 Młode brzózki na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/189 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/190 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/191 Droga przez las. Wóz konny w oddali. 1937
3/131/0/-/8/192 Droga przez las. Wóz konny w oddali. 1937
3/131/0/-/8/193 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/194 Wykroty w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/195 Wozy konne na leśnej drodze. 1937
3/131/0/-/8/196 Wóz konny na łące przy lasie. 1937
3/131/0/-/8/197 Potok płynący przez środek pola. W oddali las. 1937
3/131/0/-/8/198 Wykroty w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/199 Pałac Carski. Widok od strony parku. 1937
3/131/0/-/8/200 Dęby w parku. Ławki pod drzewami. 1937
3/131/0/-/8/201 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/202 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/203 Wieża Pałacu Carskiego. Widok od strony parku. 1937
3/131/0/-/8/204 Fragment Pałacu Carskiego. Widok od strony parku. 1937
3/131/0/-/8/205 Pomnik Józefa Piłsudskiego. 1937
3/131/0/-/8/206 Pomnik Józefa Piłsudskiego. 1937
3/131/0/-/8/207 Drewniana brama wjazdowa do Parku Pałacowego. 1937
3/131/0/-/8/208 Dworek pałacowy w parku. 1937
3/131/0/-/8/209 Park pałacowy. 1937
3/131/0/-/8/210 Budynek Muzeum. 1937
3/131/0/-/8/211 Pałac Carski. 1937
3/131/0/-/8/212 Park pałacowy. 1937
3/131/0/-/8/213 Dęby w parku pałacowym. 1937
3/131/0/-/8/214 Człowiek przy olbrzymim pniu drzewa. 1937
3/131/0/-/8/215 Fragment starego pnia w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/216 Połamany pień w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/217 Stare drzewa w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/218 Drzewa w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/219 Drzewa w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/220 Droga wśród drzew w parku narodowym. W oddali widok bramy wejściowej do parku. 1937
3/131/0/-/8/221 Droga wśród drzew w parku narodowym. W oddali widok bramy wejściowej do parku. 1937
3/131/0/-/8/222 Brama wjazdowa do pałacu carskiego. Widok wieży pałacowej. 1937
3/131/0/-/8/223 Droga przez las. Widoczne ozdobne barierki przy drodze. 1937
3/131/0/-/8/224 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/225 Las liściasty. 1937
3/131/0/-/8/226 Fragment lasu iglastego. Droga przed lasem. 1937
3/131/0/-/8/227 Korony drzew iglastych. 1937
3/131/0/-/8/228 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/229 Dęby w parku. Widoczne ławki pod drzewami. 1937
3/131/0/-/8/230 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/231 Fragment zarośli w parku. W tle widoczna wieża pałacu. 1937
3/131/0/-/8/232 Widok ludzi przy ulicy. Zabudowania wzdłuż ulicy. 1937
3/131/0/-/8/233 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/234 Dęby w parku. Ławeczka pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/235 Dęby w parku. Ławeczka pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/236 Dęby w parku. Człowiek siedzący na ławeczce pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/237 Droga przez wieś.Widoczne fragmenty zabudowań i dzieci przy drodze. 1937
3/131/0/-/8/238 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/239 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/240 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/241 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/242 Fragment drewnianego ogrodzenia. 1937
3/131/0/-/8/243 Drewniana wieża widokowa. 1937
3/131/0/-/8/244 Drewniany domek strażnika. Widoczne drewniane szopy i ogrodzenia na tle lasu. 1937
3/131/0/-/8/245 Fragmenty drewnianych zabudowań i ogrodzeń w lesie. 1937
3/131/0/-/8/246 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/247 Przystań rzeczna. Fragment drewnianego pomostu. Zabudowanie w oddali. 1937
3/131/0/-/8/248 Pola uprawne. W oddali panorama wioski. 1937
3/131/0/-/8/249 Fragment pałacu carskiego. 1937
3/131/0/-/8/250 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/251 Fragment pałacu carskiego. 1937
3/131/0/-/8/252 Fragmenty zarośli. Widoczne pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/253 Fragment lasu. Widoczne pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/254 Fragmenty drewnianego ogrodzenia wraz z drewnianą szopą w lesie. 1937
3/131/0/-/8/255 Droga leśna prowadząca do rezerwatu żubrów. W oddali drewniane ogrodzenia. 1937
3/131/0/-/8/256 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/257 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/258 Droga przez las. W oddali człowiek jadący rowerem. 1937
3/131/0/-/8/259 Wieża pałacu carskiego w otoczeniu drzew. 1937
3/131/0/-/8/260 Fragment pałacu carskiego w otoczeniu drzew. 1937
3/131/0/-/8/261 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/262 Powalone fragmenty drzew w lesie 1937
3/131/0/-/8/263 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/264 Drewniana brama wejściowa dla zwiedzających rezerwat żubrów "Zwierzyniec". 1937
3/131/0/-/8/265 Drewniana wieża widokowa dla zwiedzających rezerwat żubrów "Zwierzyniec". Widoczna tablica opisująca warunki zwiedzania. 1937
3/131/0/-/8/266 Fragmenty drewnianego ogrodzenia w rezerwacie. W tle las. 1937
3/131/0/-/8/267 Fragmenty drewnianego ogrodzenia w rezerwacie. W tle las. 1937
3/131/0/-/8/268 Fragmenty drewnianego ogrodzenia w rezerwacie. W tle las. 1937
3/131/0/-/8/269 Polesie. Wóz konny na leśnej drodze. 1936
3/131/0/-/8/270 Polesie. Widok pola. W oddali odgrodzony las. 1936
3/131/0/-/8/271 Polesie. Wóz konny na drodze przy lesie. W oddali zabudowania. 1936
3/131/0/-/8/272 Polesie. Wóz konny na drodze przy lesie. 1936
3/131/0/-/8/273 Polesie. Wóz konny na drodze w lesie. 1936
3/131/0/-/8/274 Polesie. Kobieta idąca polną drogą, z tyłu wóz konny na drodze. W oddali widok zabudowań. 1936
3/131/0/-/8/275 Polesie. Wozy konne na drodze przy lesie. 1936
3/131/0/-/8/276 Polesie. Piaszczysta droga przy lesie. Widoczne zagrody. 1936
3/131/0/-/8/277 Polesie. Kobieta i wóz konny na ogrodzonej piaszczystej drodze. W oddali zabudowania. 1936
3/131/0/-/8/278 Polesie. Wóz konny na ogrodzonej piaszczystej drodze. W oddali zabudowania. 1936
3/131/0/-/8/279 Polesie. Wozy konne na piaszczystej drodze w lesie. 1936
3/131/0/-/8/280 Polesie. Wozy konne na piaszczystej drodze w lesie. 1936
3/131/0/-/8/281 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/282 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/283 Żubr w lesie. 1937
3/131/0/-/8/284 Żubry w lesie. 1937

Powiązane materiały

Albinówka koło Zabłotowa w województwie stanisławowskim

#stodoła #chata #gospodarstwo

1938

Alwernia

#kościół #krajobraz #architektura sakralna

1934

Augustów

1935-1936

Białowieża

#drzewa #las #cmentarz

1933-1937