Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1911 r.

1911

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1912 – 1913

1912-1913

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1936 r.

1936

Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1811 - 1814

1811-1814