Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Repertorium akt dóbr Włodawskich i Przyborowskich

1838-1848

Akta tyczące się Archiwum Dóbr Włodawskich

1847-1889

Inwentarz bez daty spisany jest przy rezygnacji dóbr Włodawy przez Antoniego Pocieja na rzecz Hrabiego Fleminga

1773

Inwentarz spraw dokumentów na hrabstwo Włodawskie cum attimentis służących Dobra Dziedziczne J. OO. Xiążąt Ihmość Adama i Izabelli z Flemingów Czartoryskich Generałów Ziem Podolskich

1772