Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Akta małżeństw]

1814-1814

Akta zejścia

1825-1825

[Akta zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Augustowie z lat 1890-1893]

1890-1893

[Akta małżeństw wyznania rzymskokatolickiego parafii w Augustowie]

1890-1899