Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Wykres potomków w układzie poziomym (wystylizowany na drzewo) Henryka Brühla, pierwszego ministra Saksonii, wykonane na zamówienie Jana Linowskiego przez F.L. Schutnera, mające potwierdzać rzekome pokrewieństwo Brühla z rodem Ocieskich.

1757

Wykres potomków w układzie poziomym (wystylizowany na drzewo) Kossakowskich herbu Ślepowron (oraz niektórych ich krewnych, głównie Potockich) przygotowane przez Stanisława Kossakowskiego (1837 – 1905), wraz z miniaturami portretów oraz przedstawień najbardziej zaszczytnych wydarzeń w dziejach rodu, a także gmachów powiązanych z tym rodem.

1904

Wykres potomków w układzie poziomym (wystylizowany na drzewo) Niewiarowskich herbu Półkozic wykonane przez Ignacego Ebertowskiego, inżyniera województwa sandomierskiego, z potwierdzoną autentycznością jego podpisu przez Komisję Województwa Sandomierskiego.

1838

Wykres potomków układzie pionowym Ogińskich z Kozielska, herbu Oginiec, sporządzony przez Leonarda Boreyko – Chodźkę, a wydrukowany w drukarni L. Martineta w Paryżu, zawierający opis herbów Oginiec (Brama) i św. Jerzy, a także notatkę biograficzną protoplastów rodu: Włodzimierza Wielkiego i Jerzego Teodorowicza, oraz listę rodów spowinowaconych z nimi poprzez małżeństwa.

1858