Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1825 r.

1825

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1855 r.

1855

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1874 r.

1874

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1830 - 1833

1830-1833