Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Okólniki – zarządzenia, wykazy dróg powiatowych – korespondencja oraz okólniki w sprawach administracyjnych

1945-1946

Zarządzenia i korespondencja dotycząca zadań aprowizacyjnych

1945-1946

Sprawozdania z działalności gospodarczej, statuty, uchwały, plany inwestycji

1945-1949

Sprawozdania z ruchu ludności

1945-1946