Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. w Ameryce z proponowanymi zmianami]

[1928], 1958-1982

[XXIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce]

1988

50 lecie czynu zbrojnego Polonii. Pielgrzymka do Niagara on the Lake.

1967

Pielgrzymka do Niagara on the Lake w roku 50 lecia odzyskania niepodległości Polski.

1968