Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Model zarządzania w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na lata 1976-1980

1976-1979

Plany inwestycyjne na lata 1971-1990 i ich aktualizacja

1969-1981

Plany dochodów i wydatków budżetowych

1969

Sprawozdanie z wykonania planu rewizji gospodarczej i kontroli funkcjonalnej w Wyższej Szkole Nauczycielskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach za lata 1973, 1975

1974-1976