Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat parafii Radzanów z r. 1810-1825

1810-1825

Duplikat aktów urodzenia, małżeństw, zeyścia parafii Radzanowskiey na rok 1826

1825-1827

Duplikat aktów urodzenia, małżeństwa i zeyścia parafii Radzanowskiey na rok 1827

1827

Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zeyścia parafii Radzanowskiey na rok 1828

1827-1829