Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Odpisy księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1876-1881]

1876-1882

Świadectwo zgonu Bazylego Lecha (zm. 20 IX 1937 rok)

1939

Księga małżeństw i zgonów

1914-1937