Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Posiedzenia zarządu - protokoły, porządki obrad

1925-1926

Posiedzenia Izby - protokół, tezy dotyczące protestu projektowanego rozwiązania Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy

1930-1938

Konferencja Izby Rzemieślniczej w Warszawie - protokół, tezy

1930-1939

Spis drukarń na obwód Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy

1920-1938