Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach

Sygnatura

3/1/0/6/2888

Daty
1934 - 1934

Skany (8)

  • Obraz 1 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81663
  • Obraz 2 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81664
  • Obraz 3 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81665
  • Obraz 4 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81666
  • Obraz 5 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81669
  • Obraz 6 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81668
  • Obraz 7 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81667
  • Obraz 8 z jednostki "Uroczystości święta 3 Maja w Katowicach" 81670

Opis dla: 3/1/0/6/2888

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Domena publiczna

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Opis dla: Weterani wojenni w defiladzie. Na trybunie widoczni od lewej: dowódca 23 Dywizji Piechoty gen. Józef Zając, marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny, biskup śląski Stanisław Adamski, wojewoda śląski Michał Grażyński.

Typ obiektu:
Obiekt fotograficzny
Numer obiektu:
7
Numer strony/karty:
0
Daty skrajne:
1934/05/03
Daty:
1934 - 1934
Uwagi:
Brak danych
Tytuł:
Weterani wojenni w defiladzie. Na trybunie widoczni od lewej: dowódca 23 Dywizji Piechoty gen. Józef Zając, marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny, biskup śląski Stanisław Adamski, wojewoda śląski Michał Grażyński.
Autor fotografii:
Brak danych
Sygnatura dawna:
1-P-2888-7
Ograniczenie praw autorskich:
Brak danych
Publikacje:
Brak danych
Dokumentował:
Łuniewski Tadeusz
Nazwa zakładu fotograficznego:
Brak danych
Udostępniona:
Tak
Rewers:
Brak danych
Prawa autorskie:
Wygasły
Typ nośnika:
analogowy
Status:
oryginał
Kolor:
Czarno-biały
Rodzaj nośnika i technika wykonania:
Pozytyw,  Negatyw szkło
Rozmiar (negatyw, pozytyw):
235.00 / 175.00  | 1200.00 / 900.00
Rozmiar podkładu pozytywu:
Brak danych
Numer negatywu:
Brak danych
Liczba dubletów pozytywu:
Brak danych
Domena publiczna
Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Powiązane materiały

Zakłady hutnicze w Chorzowie.

#węgiel #wagony #fabryka

Wnętrza mieszkalne.

#stół #tapczan

Obchody święta narodowego Francji

#żołnierze #młodzież

1938/07/14

Dołmatowszczyzna, województwo nowogrodzkie. Zaścianek Dobrzyńskich.

#pole #wierzby #budynek

1931