Ćwiczenia przeciwgazowe na dworcu kolejowym w Krakowie

Sygnatura

3/1/0/7/2769

Daty
1930 - 1930, 1930 - 1930

Skany (4)

  • Obraz 1 z jednostki "Ćwiczenia przeciwgazowe na dworcu kolejowym w Krakowie" 213795
  • Obraz 2 z jednostki "Ćwiczenia przeciwgazowe na dworcu kolejowym w Krakowie" 213797
  • Obraz 3 z jednostki "Ćwiczenia przeciwgazowe na dworcu kolejowym w Krakowie" 213796
  • Obraz 4 z jednostki "Ćwiczenia przeciwgazowe na dworcu kolejowym w Krakowie" 213799

Opis dla: 3/1/0/7/2769

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Domena publiczna

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Opis dla: Oddział przeciwgazowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego podczas odkażania terenu na peronie.

Typ obiektu:
Obiekt fotograficzny
Numer obiektu:
1
Numer strony/karty:
0
Daty skrajne:
1930/10
Daty:
1930 - 1930
Uwagi:
Brak danych
Tytuł:
Oddział przeciwgazowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego podczas odkażania terenu na peronie.
Autor fotografii:
Brak danych
Sygnatura dawna:
1-W-2769-1
Ograniczenie praw autorskich:
Brak danych
Publikacje:
Brak danych
Dokumentował:
Jankowski Adam
Nazwa zakładu fotograficznego:
Brak danych
Udostępniona:
Tak
Rewers:
Brak danych
Prawa autorskie:
Wygasły
Typ nośnika:
analogowy
Status:
oryginał
Kolor:
Czarno-biały
Rodzaj nośnika i technika wykonania:
Pozytyw,  Negatyw szkło
Rozmiar (negatyw, pozytyw):
180.00 / 130.00  | 1200.00 / 900.00
Rozmiar podkładu pozytywu:
Brak danych
Numer negatywu:
Brak danych
Liczba dubletów pozytywu:
Brak danych
Domena publiczna
Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Powiązane materiały

Zakłady hutnicze w Chorzowie.

#fabryka #wagony #węgiel

Wnętrza mieszkalne.

#tapczan #stół

Obchody święta narodowego Francji

#żołnierze #młodzież

1938/07/14

Dołmatowszczyzna, województwo nowogrodzkie. Zaścianek Dobrzyńskich.

#budynek #wierzby #pole

1931