Pobyt Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Sygnatura

3/1/0/2/80

Daty
1921 - 1921

Skany (1)

  • Obraz 1 z jednostki "Pobyt Józefa Piłsudskiego w Krakowie" 61348

Opis dla: 3/1/0/2/80

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Domena publiczna

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Opis dla: Józef Piłsudski niesiony na rękach przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przed budynkiem Collegium Novum.

Typ obiektu:
Obiekt fotograficzny
Numer obiektu:
1
Numer strony/karty:
0
Daty skrajne:
1921
Daty:
1921 - 1921
Uwagi:
Brak danych
Tytuł:
Józef Piłsudski niesiony na rękach przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przed budynkiem Collegium Novum.
Autor fotografii:
Brak danych
Sygnatura dawna:
1-A-80
Ograniczenie praw autorskich:
Brak danych
Publikacje:
Brak danych
Dokumentował:
Berman Maria
Nazwa zakładu fotograficznego:
Brak danych
Udostępniona:
Tak
Rewers:
Brak danych
Prawa autorskie:
Wygasły
Typ nośnika:
analogowy
Status:
oryginał
Kolor:
Czarno-biały
Rodzaj nośnika i technika wykonania:
Negatyw szkło,  Pozytyw
Rozmiar (negatyw, pozytyw):
1800.00 / 1300.00  | 120.00 / 160.00
Rozmiar podkładu pozytywu:
Brak danych
Numer negatywu:
19838
Liczba dubletów pozytywu:
Brak danych
Domena publiczna
Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Powiązane materiały

Zakłady hutnicze w Chorzowie.

#fabryka #wagony #węgiel

Wnętrza mieszkalne.

#tapczan #stół

Obchody święta narodowego Francji

#żołnierze #młodzież

1938/07/14

Dołmatowszczyzna, województwo nowogrodzkie. Zaścianek Dobrzyńskich.

#budynek #wierzby #pole

1931