Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie

Sygnatura

3/44/0/-/34

Daty
1986 - 1986
Archiwum

Skany (466)

 • Obraz 1 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129327
 • Obraz 2 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129328
 • Obraz 3 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129330
 • Obraz 4 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129331
 • Obraz 5 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129332
 • Obraz 6 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129333
 • Obraz 7 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129514
 • Obraz 8 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129515
 • Obraz 9 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129538
 • Obraz 10 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129539
 • Obraz 11 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129541
 • Obraz 12 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129542
 • Obraz 13 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129548
 • Obraz 14 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129547
 • Obraz 15 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129549
 • Obraz 16 z jednostki "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129552
Wyświetlanie 1 do 16 z 466 wpisów.

Opis dla: 3/44/0/-/34

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Prawa należą do archiwum

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Obiekty

Sygnatura Nazwa Daty skrajne
3/44/0/-/34/1 Widok ogólny sali obrad w kierunku widowni przed rozpoczęciem obrad. Widoczni fotoreporterzy i operatorzy. Na widowni widoczni m.in. Romesh Chandra (w pierwszym rzędzie w środku), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (w drugim rzędzie 4. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (w drugim rzędzie 5. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/2 Uczestnicy kongresu przed rozpoczęciem obrad. Widoczny profesor Bogdan Suchodolski (na pierwszym planie) oraz profesor Kazimierz Secomski (1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/3 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. profesorowie Marian Dobrosielski (2. z prawej), Kazimierz Secomski (3. z prawej), Bogdan Suchodolski (4. z prawej), literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej) oraz grupa fotoreporterów i operatorów. Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/4 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczny m.in. prof. Marian Dobrosielski (2. z prawej) oraz grupa fotoreporterów i operatorów (przed stołem). Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. 1986/01/16
3/44/0/-/34/5 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni od prawej: publicysta Marian Podkowiński (1.) oraz prof. Marian Dobrosielski (2.), prof. Kazimierz Secomski (3.), prof. Bogdan Suchodolski (4.), dr Leonard Sosnowski (5.), prof. Ignacy Malecki (6.) oraz grupa fotoreporterów. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/6 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym od prawej widoczni: publicysta Marian Podkowiński, prof. Marian Dobrosielski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Bogdan Suchodolski, dr Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Włodzimierz Michajłow, literat Krzysztof Przypkowski oraz grupa fotoreporterów i operatorów. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/7 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. publicysta Marian Podkowiński (1. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (2. z prawej), Bogdan Suchodolski (3. z prawej), prof. Włodzimierz Michajłow (1. z lewej) oraz grupa fotoreporterów i operatorów. Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/8 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy na widowni oraz fotoreporterzy i operatorzy przy stole prezydialnym. 1986/01/16
3/44/0/-/34/9 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej), prof. Kazimierz Secomski, prof. Bogdan Suchodolski (przemawia 3. z prawej), prof. Kazimierz Michajłow (4. z prawej) oraz fotoreporterzy i operatorzy. Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/10 Prof. Bogdan Suchodolski przemawia przy stole prezydialnym. Widoczni także prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej) i Kazimierz Secomski (2. z prawej) oraz operator z kamerą z widocznym logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/11 Fragment widowni sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu m.in. zastępca sekretarza generalnego ONZ Yasushi Akashi (1. z prawej), Józef Cyrankiewicz (2. z lewej) i Romesh Chandra (3. z lewej) oraz operatorzy kamer. 1986/01/16
3/44/0/-/34/12 Fragment sali obrad. Na pierwszym planie widoczni operatorzy. Na jednej z kamer widać logo niemieckiej telewizji ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). W głębi przy stole prezydialnym widoczny prof. Bogdan Suchodolski w czasie przemówienia oraz prof. Kazimierz Secomski (2. z prawej), prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej), prof. Włodzimierz Michajłow (2. z lewej) i literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/13 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni i fotoreporterzy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/14 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. ks. prof. Joachim Kondziela (1. z prawej), publicysta Marian Podkowiński (2. z prawej), prof. Marian Dobrosielski (3. z prawej), prof. Kazimierz Secomski (4. z prawej), Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (stoi 5. z prawej), prof. Bogdan Suchodolski (stoi 6. z prawej), prof. Włodzimierz Michajłow (2. z lewej), literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej) oraz dziennikarze i reporterzy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/15 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni i fotoreporterzy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/16 Profesor Bogdan Suchodolski przy stole prezydialnym. Widoczne mikrofony i butelki z wodą mineralną "Mazowszanka". W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/17 Profesorowie Bogdan Suchodolski i Kazimierz Secomski przy stole prezydialnym. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/18 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy oraz pracownik techniczny przy statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/19 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie od lewej: profesor Henryk Szletyński, prof. Kazimierz Wiłkomirski, przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King i prof. Adam Schaff. W drugim rzędzie: naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (1. z lewej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (2. z lewej), Stavros Panou (4. z prawej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/20 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in, w pierwszym rzędzie od lewej: profesor Henryk Szletyński, profesor Kazimierz Wiłkomirski oraz naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King, w drugim rzędzie: Stavros Panou (4. z prawej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/21 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie od lewej: profesor Henryk Szletyński, prof. Kazimierz Wiłkomirski, przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King i prof. Adam Schaff. W drugim rzędzie: pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z lewej), Stavros Panou (4. z lewej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (4. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/22 Fragment widowni sali obrad. Na pierwszym planie od lewej widoczni: naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King, profesor Ervin László (stoi) i profesor Adam Schaff. W drugim rzędzie widoczny m.in przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/23 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in.: w pierwszym rzędzie profesor Henryk Szletyński (3. z prawej), profesor Kazimierz Wiłkomirski (2 .z prawej) oraz naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King (1. z prawej), w drugim rzędzie: naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (6. z prawej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (5. z prawej), Stavros Panou (3. z prawej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/24 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in.: w pierwszym rzędzie, profesor Henryk Szletyński (3. z prawej), profesor Kazimierz Wiłkomirski (2 .z prawej) oraz naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King (1. z prawej), w drugim rzędzie, naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (6. z prawej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (5. z prawej) i Stavros Panou (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/25 Fragment widowni sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu, fotoreporterzy i operatorzy kamer. 1986/01/16
3/44/0/-/34/26 Fragment widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. profesor Dorothy Hodgkin (3. z prawej) i Joseph Rotblat (1. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/27 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/28 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/29 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/30 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/31 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/32 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/33 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski i prof. Marian Dobrosielski. 1986/01/16
3/44/0/-/34/34 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski i prof. Marian Dobrosielski. 1986/01/16
3/44/0/-/34/35 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/36 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/37 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/38 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/39 Fragment sufitu w sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/40 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/41 Profesor Janos Szentagothai na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/42 Laszlo Bona na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/43 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. Na pierwszym planie widoczny przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Robert Ribanszky. 1986/01/16
3/44/0/-/34/44 Przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Tibor Petho ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/45 Profesor Janos Szentagothai na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/46 Profesor Janos Szentagothai na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/47 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie wystąpienia przy mównicy. W tle widoczny fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/48 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/49 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/50 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/51 Fragment sali obrad w czasie wystąpienia Marszałka Sejmu PRL Romana Malinowskiego (przy mównicy). Widoczny fragment widowni i stołu prezydialnego, za którym siedzi Krzysztof Przypkowski. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/52 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. Przy stole prezydialnym z prawej strony widoczny literat Krzysztof Przypkowski. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/53 Profesor Eugeniusz Eibisch na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/54 Uczestnicy kongresu na sali obrad. Widoczny m.in. profesor Aleksander Krawczuk (w drugim rzędzie 1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/55 Fragment sali obrad. Od prawej widoczni m.in.: biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (1.), biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (2.) oraz przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (3.). 1986/01/16
3/44/0/-/34/56 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. biskup Tadeusz Majewski (1. z lewej), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (2. z lewej) oraz prezes Sekcji Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ks. prof. Witold Benedyktowicz (3. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/57 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. W drugim rzędzie widoczna poetka japońska Kazuko Shiraishi (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/58 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: Artur Sandauer (1. z lewej) i Józef Szajna (2. z lewej), w drugim rzędzie: pisarz Erik Stinus (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/59 Uczestnicy kongresu przy stole prezydialnym w czasie przemówienia profesora Bogdana Suchodolskiego (przy mównicy). Widoczni m.in. profesorowie Marian Dobrosielski (1. z prawej) i Kazimierz Secomski (2. z prawej), prof. Leonard Sosnowski (3. z prawej) i literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej). W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/60 Profesor Bogdan Suchodolski przy mównicy w czasie przemówienia. Na drugim planie widoczni uczestnicy kongresu przy stole prezydialnym, m.in. prof. Włodzimierz Michajłow (1. z lewej), prof. Ignacy Malecki (2. z lewej), prof. Leonard Sosnowski (3. z lewej) i prof. Kazimierz Secomski (4. z lewej). W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/61 Profesor Bogdan Suchodolski w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/62 Profesor Bogdan Suchodolski w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/63 Profesor Bogdan Suchodolski w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/64 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/65 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (2. z prawej) ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/66 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (2. z prawej) ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/67 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (2. z prawej) ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/68 Fragment sali obrad. Widoczni m.in. prof. Mikołaj Kozakiewicz (1. z prawej), metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (3. z prawej) oraz wydawca Marxist Education Press Erwin Marquit (4. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/69 Profesor socjologii Jan Szczepański na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/70 Profesor socjologii Jan Szczepański na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/71 Profesor socjologii Jan Szczepański na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/72 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/73 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/74 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios oraz wydawca Marxist Education Press Erwin Marquit na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/75 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/76 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/77 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/78 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/79 Niezidentyfikowany uczestnik kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/80 Niezidentyfikowany uczestnik kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/81 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/82 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/83 Widok ogólny sali konferencyjnej z uczestnikami kongresu. Na drugim planie widoczny operator kamery. W głębi widoczni paneliści za stołem prezydialnym. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/84 Widok ogólny sali konferencyjnej z uczestnikami kongresu. Na drugim planie widoczny operator kamery. W głębi widoczni paneliści za stołem prezydialnym. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/85 Widok ogólny sali konferencyjnej z uczestnikami kongresu. Na drugim planie widoczny operator kamery. W głębi widoczni paneliści za stołem prezydialnym. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/86 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Widoczny m.in. Jan Dobraczyński (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/87 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Widoczny m.in. Jan Dobraczyński (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/88 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Widoczny m.in. Jan Dobraczyński (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/89 Uczestnicy kongresu na sali obrad. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: wiceprzewodniczący Rady Krajowej PRON Jerzy Ozdowski, Wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski (2.), Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (3.), sekretarz KC PZPR Józef Czyrek (4.), wicepremier Zbigniew Gertych (5.) i minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulski (6.) W drugim rzędzie od lewej: biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1.), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (2.), biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (3.) oraz przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (4.). Z lewej strony na dalszym planie widoczny operator kamery. 1986/01/16
3/44/0/-/34/90 Widok ogólny sali konferencyjnej w czasie przemówienia Stavrosa Pannou. W głębi z lewej strony widoczny stół prezydialny z dekoracją okazjonalną w tle. 1986/01/16
3/44/0/-/34/91 Operator kamery. 1986/01/16
3/44/0/-/34/92 Pracownik techniczny. 1986/01/16
3/44/0/-/34/93 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. delegat ZSRR Leontij Supagin (1. z lewej) i Ryszard Wojna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/94 Fragment widowni w sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. prof. Artur Sandauer (1. lewej) i prof. Józef Szajna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/95 Fragment widowni w sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. prof. Artur Sandauer (1. lewej) i prof. Józef Szajna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/96 Fragment widowni w sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. prof. Artur Sandauer (1. lewej) i prof. Józef Szajna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/97 Fragment widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni m.in. przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (2.), biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (3.), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (4.), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (5.), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (6.) oraz prezes Sekcji Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ks. prof. Witold Benedyktowicz (7.). 1986/01/16
3/44/0/-/34/98 Fragment widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (1.), Wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski (2.), w drugim rzędzie od lewej: przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (2.), b]iskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (3.), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (4.), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (5.), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (6.) oraz prezes Sekcji Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ks. prof. Witold Benedyktowicz (7.), w trzecim rzędzie: dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Janusz Symonides (1. z prawej) oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Compagnolo-Bouvier (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/99 Fragment widowni sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu, m.in. pisarka Halina Auderska (2. od prawej), Zygmunt Stoberski (3. od prawej) oraz fotoreporter Centralnej Agencji fotograficznej Tadeusz Zagoździński (w centrum). 1986/01/16
3/44/0/-/34/100 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Od lewej widoczni: biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński, biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues, biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok. 1986/01/16
3/44/0/-/34/101 Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Żygulski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/102 Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Żygulski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/103 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (1.), Wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski (2.) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/104 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (z lewej) i wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/105 Sekretarz KC PZPR Józef Czyrek. 1986/01/16
3/44/0/-/34/106 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (z lewej) i wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/107 Wicemarszałek Sejmu Mieczysław F. Rakowski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/108 Uczestnik kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/109 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/110 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/111 Dziennikarz Marian Podkowiński. 1986/01/16
3/44/0/-/34/112 Dziennikarz Marian Podkowiński. 1986/01/16
3/44/0/-/34/113 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu (stoi przy mównicy). Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki i prof. Leonard Sosnowski. 1986/01/16
3/44/0/-/34/114 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu (stoi przy mównicy). Przy stole prezydialnym od lewej widoczni m.in.: literat Krzysztof Przypkowski (1.) i prof. Włodzimierz Michajłow (2.). 1986/01/16
3/44/0/-/34/115 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/116 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/117 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou. 1986/01/16
3/44/0/-/34/118 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/119 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou (1. z lewej) i przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/120 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/121 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/122 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/123 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/124 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/125 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/126 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/127 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/128 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/129 Bogdan Suchodolski przy stole prezydialnym podczas obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/130 Bogdan Suchodolski przy stole prezydialnym podczas obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/131 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: Romesh Chandra (1. z lewej), w drugim rzędzie naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (1. z lewej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (2. z lewej), w trzecim rzędzie: profesor Janos Szentagothai (1. z prawej), przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Robert Ribanszky (2. z prawej) oraz Laszlo Bona (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/132 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: Romesh Chandra (1. z lewej), w drugim rzędzie naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (1. z lewej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (2. z lewej), w trzecim rzędzie: profesor Janos Szentagothai (1. z prawej), przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Robert Ribanszky (2. z prawej) oraz Laszlo Bona (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/133 Ambasador Valentin Luco odczytuje tekst prezydenta Republiki Argentyńskiej Raula Alfonsina. 1986/01/16
3/44/0/-/34/134 Ambasador Valentin Luco odczytuje tekst prezydenta Republiki Argentyńskiej Raula Alfonsina. 1986/01/16
3/44/0/-/34/135 Prezydent uniwersytetu w Bridgeport prof. Leland Weber Miles na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/136 Profesor Artur Sandauer i profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/137 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/138 Ekonomista japoński Konosuke Yamada na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/139 Krytyk literacki Wacław Sadkowski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/140 Krytyk literacki Wacław Sadkowski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/141 Biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (1. z lewej) oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (2. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/142 Biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (1. z lewej), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (2. z lewej) oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (3. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/143 Uczestnicy kongresu wychodzący z sali po zakończonych obradach. Przy stole widoczna psycholog Diane Tillman (w pierwszym rzędzie 1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/144 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu wychodzący z sali po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/145 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu w sali po zakończeniu obrad. Na pierwszym planie widoczny fragment kamery. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/146 Fragment sali po zakończeniu obrad. Widoczni uczestnicy kongresu m.in. profesor Bogdan Suchodolski (2. od lewej). Na pierwszym planie widoczny stół ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego a w tle stół prezydialny, mównica oraz dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/147 Fragment sali po zakończeniu obrad. Widoczni m.in. Józef Cyrankiewicz (na pierwszym planie) oraz profesor Bogdan Suchodolski w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu. Widoczny stół ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego, w tle stół prezydialny, mównica oraz dekoracja okolicznościowa z logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/148 Przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/149 Profesorowie Hoimar von Ditfurth i Bogdan Suchodolski (na pierwszym planie odwrócony plecami) podczas rozmowy w sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/150 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (na pierwszym planie), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (po lewej) oraz przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King (widoczny z lewej strony w głębi) w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/151 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/152 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/153 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (2. z lewej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/154 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (2. z lewej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/155 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/156 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/157 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/158 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/159 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/160 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/161 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/162 Profesorowie Bogdan Suchodolski (2. z prawej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) w hallu Hotelu Victoria. Widoczni niezidentyfikowani uczestnicy kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/163 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/164 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/165 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/166 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/167 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/168 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/169 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/170 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/171 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/172 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/173 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/174 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/175 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/176 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/177 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/178 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/179 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/180 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/181 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/182 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/183 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/184 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/185 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/186 Profesor Hoimar von Ditfurth w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/187 Profesor Hoimar von Ditfurth w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/188 Profesor Hoimar von Ditfurth w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/189 Fragment sali obrad w czasie wystąpienia profesora Hoimara von Ditfurtha (przy mównicy). Przy stole prezydialnym widoczny literat Krzysztof Przypkowski. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/190 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/191 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/192 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/193 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/194 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Na pierwszym planie widoczny profesor Hoimar von Ditfurth. 1986/01/16
3/44/0/-/34/195 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Na pierwszym planie widoczny profesor Hoimar von Ditfurth. 1986/01/16
3/44/0/-/34/196 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/197 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/198 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/199 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/200 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/201 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/202 Profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/203 Profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/204 Profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/205 Nierozpoznany uczestnik kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/206 Przewodniczacy Klubu Rzymskiego Alexander King na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/207 Przewodniczacy Klubu Rzymskiego Alexander King na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/208 Przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/209 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra schodzi z podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/210 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra przechodzi przez salę obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/211 Profesor Hoimar von Ditfurth przechodzi przez salę obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/212 Profesor Hoimar von Ditfurth przed wejściem na podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/213 Niezidentyfikowany uczestnik kongresu schodzi z podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/214 Profesor Joseph Rotblat przechodzi przez salę obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/215 Profesor Joseph Rotblat wchodzi na podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/216 Widok ogólny sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/217 Widok ogólny sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/218 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: pisarka Halina Auderska (3. z prawej) i Zygmunt Stoberski (4. z prawej), w drugim rzędzie: Janusz Symonides (z lewej, za Z. Stoberskim) oraz metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (w głębi, z prawej za H. Auderską). 1986/01/16
3/44/0/-/34/219 Prezydent Światowej Rady Pokoju (na pierwszym planie 1. z prawej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/220 Prof. Włodzimierz Michajłow (1. lewej), prof. Ignacy Malecki (2. z lewej) oraz prof. Leonard Sosnowski (3. z lewej) przy stole prezydialnym po zakończonych obradach. W tle widoczna dekoracja z logo i nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/221 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. profesor Joseph Rotblat (1. z lewej) oraz Prof. Dorothy Hodgkin (1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/222 Uczestnicy kongresu po zakończonych obradach. Widoczni m.in. prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej) oraz prof. Joseph Rotblat (5. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/223 Uczestnicy kongresu po zakończeniu obrad. Widoczni m.in. prof. Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i prof. Joseph Rotblat (3. z lewej). W tle widoczne reflektory na statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/224 Uczestnicy kongresu po zakończeniu obrad. Widoczni m.in. prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej) i prof. Joseph Rotblat (3. z lewej). W tle widoczne reflektory na statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/225 Prof. Włodzimierz Michajłow schodzi z podium. W tle widoczne reflektory na statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/226 Fragment sali po zakończeniu obrad. Widoczny m.in. krytyk literacki Wacław Sadkowski (1. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/227 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (1. z prawej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/228 Profesor Ervin Laszlo (3. z prawej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z prawej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/229 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/230 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/231 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/232 Profesor Joseph Rotblat podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/233 Profesor Joseph Rotblat podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/234 Profesor Joseph Rotblat podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/235 Profesor Bogdan Suchodolski w hallu Hotelu Victoria. Na drugim planie po prawej widoczny prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra. 1986/01/16
3/44/0/-/34/236 Pisarz James Aldridge w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/237 Przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Tibor Petho podczas udzielania wywiadu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/238 Uczestnicy kongresu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/239 Uczestnicy kongresu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/240 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/241 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios. W tle widoczny fragment wystawy fotografii ze Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/242 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/243 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/244 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/245 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/246 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/247 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/248 Uczestnik kongresu udzielający wywiadu dziennikarce. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/249 Uczestnicy kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/250 Uczestnik kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/251 Uczestnik kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/252 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/253 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/254 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/255 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/256 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 2014/03/26
3/44/0/-/34/257 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/258 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/259 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/260 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/261 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/262 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/263 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/264 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/265 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/266 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/267 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/268 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/269 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/270 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. 1986/01/16
3/44/0/-/34/271 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/272 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/273 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/274 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/275 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/276 Profesor Aleksander Krawczuk (1. z lewej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/277 Profesor Aleksander Krawczuk (1. z lewej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/278 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzowi. Z lewej strony stoi profesor Aleksander Krawczuk. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/279 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/280 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/281 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/282 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/283 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/284 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/285 Uczestnik kongresu udziela wywiadu dziennikarzowi. W tle widoczna wystawa plakatów dotyczących pokoju na świecie. 1986/01/16
3/44/0/-/34/286 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/287 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/288 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/289 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/290 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/291 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/292 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/293 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/294 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/295 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/296 Profesor Hoimar von Ditfurth. 1986/01/16
3/44/0/-/34/297 Profesor Aleksander Krawczuk. 1986/01/16
3/44/0/-/34/298 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/299 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/300 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/301 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/302 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/303 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/304 Politolog Francisco Barahona udziela wywiadu dziennikarzowi w hallu hotelu Victoria. W tle widoczny fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/305 Politolog Francisco Barahona udziela wywiadu dziennikarzowi w hallu hotelu Victoria. W tle widoczny fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/306 Fragment wystawy plakatów dotyczących pokoju na świecie. 1986/01/16
3/44/0/-/34/307 Fragment wystawy plakatów dotyczących pokoju na świecie. Drugi z lewej plakat projektu Tadeusza Trepkowskiego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/308 Biskup Tadeusz Majewski w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/309 Biskup Tadeusz Majewski w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/310 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/311 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/312 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/313 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/314 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/315 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/316 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/317 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji (w fotelu, na pierwszym planie) udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/318 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/319 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/320 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/321 Biskup Tadeusz Majewski w towarzystwie nierozpoznanej kobiety w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/322 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/323 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/324 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/325 Uczestnicy kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/326 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/327 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/328 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/329 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/330 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/331 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/332 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/333 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/334 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/335 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/336 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/337 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/338 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/339 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/340 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/341 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/342 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (w pierwszym rzędzie) i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (w trzecim rzędzie 1. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/343 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (w pierwszym rzędzie) i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (w trzecim rzędzie 1. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/344 Fragment wykładziny w sali obrad Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/345 Fragment wykładziny w sali obrad w Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/346 Nierozpoznana uczestniczka kongresu przy mównicy. 1986/01/19
3/44/0/-/34/347 Nierozpoznana uczestniczka kongresu przy mównicy. 1986/01/19
3/44/0/-/34/348 Nierozpoznana uczestniczka kongresu w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/349 Nierozpoznana uczestniczka kongresu w czasie przemówienia. 1986/01/19
3/44/0/-/34/350 Członek International Association of Educators for World Peace dr George J. Amurun na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/351 Członek International Association of Educators for World Peace dr George J. Amurun na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/352 Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Żygulski na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/353 Profesor Bohdan Suchodolski przy mównicy. 1986/01/19
3/44/0/-/34/354 Profesor Bogdan Suchodolski w trakcie przemówienia. 1986/01/19
3/44/0/-/34/355 Janos Szentagothai (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/356 Janos Szentagothai (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/357 Profesor Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/358 Uczestnicy na widowni sali obrad. Widoczny m.in. mongolski naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w centrum). 1986/01/19
3/44/0/-/34/359 Uczestnicy na widowni sali obrad. Widoczny m.in. mongolski naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w centrum). 1986/01/19
3/44/0/-/34/360 Pisarz Erik Stinus na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. Z lewej strony na drugim planie widoczny reżyser Jerzy Kawalerowicz. 1986/01/19
3/44/0/-/34/361 Prof. Bogdan Suchodolski w czasie przemówienia (przy mównicy) . Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski i prof. Ignacy Malecki. 1986/01/19
3/44/0/-/34/362 Pisarka Sarah Stinus na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/363 Pisarka Sarah Stinus na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/364 Biskup Tadeusz Majewski (1. z lewej) oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kokn (2. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/365 Pisarka Sarah Stinus (na pierwszym planie) na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/366 Pisarka Sarah Stinus (na pierwszym planie) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/367 Profesor Marian Dobrosielski wygłasza przemówenie. 1986/01/19
3/44/0/-/34/368 Profesor Marian Dobrosielski wygłasza przemówenie. 1986/01/19
3/44/0/-/34/369 Uczestnik kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/370 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/371 Heliodor Muszyński na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/372 Prof. Bogdan Suchodolski (1 .z lewej), prof. Marian Dobrosielski (2. z lewej) oraz prof. Kazimierz Secomski (3. z lewej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/373 Prof. Ignacy Malecki (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (3. z lewej) oraz prof. Kazimierz Secomski (1. z prawej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/374 Prof. Ignacy Malecki (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej) oraz prof. Marian Dobrosielski (3. z lewej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/375 Prof. Ignacy Malecki (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (3. z lewej) oraz prof. Kazimierz Secomski (1. z prawej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/376 Prof. Bogdan Suchodolski (1. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej) przy stole prezydialnym. 1986/01/19
3/44/0/-/34/377 Przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w pierwszym rzędzie). 1986/01/19
3/44/0/-/34/378 Przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w pierwszym rzędzie). 1986/01/19
3/44/0/-/34/379 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/380 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. prof. Dorothy Hodgkin (w 2. rzędzie, 2. z prawej) i prof. Heliodor Muszyński (w 2. rzędzie, 1. z prawej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/381 Widok sali obrad w czasie przemówienia profesora Mariana Dobrosielskiego (stoi w środku). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Włodzimierz Michajłow, Marian Podkowiński oraz prof. Joachim Kondziela. 1986/01/19
3/44/0/-/34/382 Widok sali obrad w czasie przemówienia profesora Mariana Dobrosielskiego (stoi w środku). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Włodzimierz Michajłow, Marian Podkowiński oraz prof. Joachim Kondziela. 1986/01/19
3/44/0/-/34/383 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczny m.in. Witold Benedyktowicz (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/384 Diane Tillman na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/385 Fragment widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/386 Fragment widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/387 Fragment sali obrad. Na widowni widoczny przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Marian Dobrosielski, prof. Kazimierz Secomski oraz prof. Włodzimierz Michajłow. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/388 Fragment sali obrad. Na widowni widoczny przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Marian Dobrosielski oraz prof. Kazimierz Secomski. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/389 Fragment sali obrad. Na widowni widoczny przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Marian Dobrosielski, prof. Kazimierz Secomski oraz prof. Włodzimierz Michajłow. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/390 Psycholog Diane Tillman (2. z prawej) i Zygmunt Stoberski (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/391 Psycholog Diane Tillman (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/392 Psycholog Diane Tillman (2. z prawej) i Zygmunt Stoberski (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/393 Psycholog Diane Tillman na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/394 Psycholog Diane Tillman na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/395 Fragment widowni sali obrad. Widoczny m.in. Tsegaye Gabre-Medhin (w pierwszym rzędzie, 3. z prawej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/396 Prof. Bogdan Suchodolski (3. z prawej), prof. Marian Dobrosielski (2. z prawej) i Kazimierz Secomski (1. z prawej) za stołem prezydialnym po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/397 Uczestnicy kongresu na widowni biją brawo po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/398 Uczestnicy kongresu na widowni po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/399 Uczestnicy kongresu na widowni biją brawo po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/400 Uczestnicy kongresu podczas przerwy w obradach. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/401 Uczestnicy kongresu podczas przerwy w obradach. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/402 Prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej) i Marian Podkowiński (1. z prawej) przy stole prezydialnym po zakończonych obradach. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/403 Prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej), prof. Leonard Sosnowski (2. z lewej) i Marian Podkowiński (1. prawej) przy stole prezydialnym po zakończonych obradach. W tle widoczna dekoracja sali konferencyjnej z logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/404 Sala po zakończonych obradach. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter Leopold Dzikowski. 1986/01/19
3/44/0/-/34/405 Profesor Bogdan Suchodolski (2. od dołu) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/406 Prof. Bogdan Suchodolski (na pierwszym planie) i prof. Kazimierz Secomski po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/407 Pisarze Sara Mathai Stinus (1. z prawej) i Erik Stinus (za Sarą Mathai Stinus) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/408 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/409 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/410 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/411 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/412 Uczestniczki kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/413 Uczestniczki kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/414 Uczestniczki kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/415 Zygmunt Stoberski na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/416 Zygmunt Stoberski na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/417 Psycholog Diane Tillman w sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/418 Psycholog Diane Tillman w sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/419 Biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) i biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok w czasie udzielania wywiadu dziennikarce. 1986/01/19
3/44/0/-/34/420 Biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) i biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok w czasie udzielania wywiadu dziennikarce. Widoczny także przedstawiciel członek International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (1. z lewej) 1986/01/19
3/44/0/-/34/421 Biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) i biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok w czasie udzielania wywiadu dziennikarce. 1986/01/19
3/44/0/-/34/422 Prof. Bohdan Suchodolski (1. z lewej), biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (3. z lewej), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (4. z lewej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/423 Przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie) w towarzystwie uczestniczki kongresu. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/424 Profesor Bogdan Suchodolski. 1986/01/19
3/44/0/-/34/425 Biskup Tadeusz Majewski (1. z lewej), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (2. z lewej) oraz Marinus Kok (1. z prawej) w hallu hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/426 Biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues udziela wywiadu dziennikarzowi w pustej sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/427 Biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues udziela wywiadu dziennikarzowi w pustej sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/428 Pusta sala obrad. Widoczne stoły ze słuchawkami do tłumaczeń symultanicznych. 1986/01/19
3/44/0/-/34/429 Uczestnicy kongresu w czasie rozmowy. W tle widoczna wystawa plakatów towarzysząca kongresowi. Widoczny m.in. plakat z wizerunkiem Alberta Einsteina. 1986/01/19
3/44/0/-/34/430 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/431 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/432 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/433 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/434 Politolog Francisco Barahona w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/435 Politolog Francisco Barahona w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/436 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria w towarzystwie nierozpoznanych osób. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/437 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria w towarzystwie nierozpoznanych osób. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/438 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria. Na drugim planie widoczny prof. Leland Miles. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/439 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/440 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/441 Uczestnik kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/442 Uczestnik kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/443 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (na pierwszym planie 1. z prawej). U góry widoczne logo Polskich Linii Lotniczych LOT. 1986/01/19
3/44/0/-/34/444 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (na pierwszym planie 1. z prawej). U góry widoczne logo Polskich Linii Lotniczych LOT. W tle samochód FSO Polonez. 1986/01/19
3/44/0/-/34/445 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (na pierwszym planie 1. z prawej). U góry widoczne logo Polskich Linii Lotniczych LOT. 1986/01/19
3/44/0/-/34/446 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/447 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/448 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/449 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/450 Uczestnik kongresu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/451 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/452 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/453 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/454 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/455 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/456 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/457 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/458 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/459 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/460 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/461 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/462 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (1. z prawej) w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/463 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) i biskup Tadeusz Majewski (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/464 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/465 Dekoracja okolicznościowa na placu Zwycięstwa z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Warszawy. W tle widoczny hotel Victoria. 1986/01
3/44/0/-/34/466 Dekoracja okolicznościowa na placu Zwycięstwa z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Warszawy. W tle widoczny Hotel Victoria. 1986/01

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

Powiązane materiały

Izabela Schuetz Trojanowska

1970 - 1975

Marian Markowski

1984 - 1992

Leszek Fidusiewicz

1975 - 1992

Kwiaciarka

#kobieta

1970 - 1992