Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Odpis] Grzymisława księżna potwierdza przekazanie przez Jakuba Dzierżka wsi Dzierżki zakonowi [Braci Krzyżowych Pańskiego Grobu Jerozolimskiego] w Miechowie. 1230, [18 XI] in oct. B. Marci

#Dzierżki, wieś #Miechów #Dzierżek Jakub

[I poł. XIX w.]

Zygmunt III król Polski etc. ustanawia Łukasza Kopcia podkomorzym brzeskim. [1610, 15 IX]

#Kopeć Łukasz, podkomorzy brzeski #Zygmunt III Waza, król Polski

[1610]

1. Regestr Papirów do Dóbr Kaszyc, Trzcianca, Rossoki, Krywego y Łodzinki należących przez sucessorów […] Cecyli z Radochowiec Sobieski, Czesnikowey Korony, od […] Pani Konstancji na Twierdzey y Toporowi Kossakowskiey, niegdy […] Pana Sobieskiego Cześnika Korony pozostałej małżonki. Przemyśl 1715, 17 VI, 2. Punkty dekretu trybunalskiego w sprawie między sukcesorami Cecyli z Radochowiec Sobieskiej [...]

#Kaszyce, województwo ruskie #Krzywy #Łodzinki, województwo ruskie

1715

Andrzej Puchalski skarbnik powiatu mielnickiego vice administrator Ekonomii Olitskiej nadaje z polecenia [Jana III Sobieskiego] rotmistrzowi tatarskiemu Dawidowi Baranowskiemu wieś Pilokolnie. Pilokolnie 1687, 20 II

#Olitska ekonomia #Pilokolnie, wieś #Baranowski Dawid, rotmistrz tatarski

1687