Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Narady przewodniczących i sekretarzy prezydiów powiatowych rad narodowych - protokoły

1960-1960

Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr III, miesiąc styczeń

1970-1970

Protokoły narady przewodniczących prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej i powiatowych rad narodowych w dniach 30 i 31 maja 1961 r.

1961-1961

Materiały z Krajowej Narady sekretarzy i kierowników wydziałów organizacyjno-prawnych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

1961-1961