Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Akty notarialne Bolesława Wisłockiego rejenta kancelarii okręgu tarnogrodzkiego w mieście Biłgoraj za rok 1867 od nr 1 do nr 263]

(1857) 1867

[Akty notarialne Bolesława Wisłockiego rejenta kancelarii przy Sądzie Pokoju w Biłgoraju za rok 1868 od nr 2 do nr 288]

1868

[Akty notarialne Bolesława Wisłockiego rejenta kancelarii przy Sądzie Pokoju w Biłgoraju za rok 1869 od nr 2 do nr 172]

1869

[Akty notarialne Bolesława Wisłockiego rejenta kancelarii przy Sądzie Pokoju w Biłgoraju za rok 1869 t.II od nr 173 do nr 262]

1869