Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta Burmistrza m. Dąbia dotyczące się wydawania świadectw na bydło i konie do miast w jarmarki - wprowadzenie w roku 1842; i całej w tym przedmiocie korespondencji.

1842-1845

Akta Magistratu m.Dąbia tyczące się handlu bawełny oraz cechowania tychże wyrobów -1845r.

1845

Akta Burmistrza m. Dąbia nr 31, w Obwodzie Łęczyckim Województwie Mazowieckim tyczące się bruku w mieście i rogatek.

1810-1856

Akta Burmistrza m. Dąbia tyczące się /nr32/ biegłych przysięgłych.

1824-1837