Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Księga metrykalna. Chrzty, śluby, zgony z lat 1743-1786]

1743-1786

Verzeichnis aller derer die in der Gemeinde zu Lupow Getauft, Verstorben und Vertraut sind [Księga metrykalna urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1787-1830 oraz konfirmacji z lat 1818-1830]

#APKoszalin #Archiwum Państwowe w Koszalinie #Księga metrykalna konfirmacji

1787-1830

Geborene und Getaufte: 1831-1865 Konfirmierte: 1831-1892 [Księga metrykalna urodzeń z lat 1831-1869 i konfirmacji z lat 1831-1892]

#APKoszalin #Archiwum Państwowe w Koszalinie #Księga metrykalna konfirmacji

1831-1892

Verzeichnis der in der evangelischen Gemeinde zu Lupow Verstorbenen und Beerdigten sind [Księga metrykalna zgonów z lat 1831-1870]

#APKoszalin # Archiwum Państwowe w Koszalinie #Księga metrykalna zgonów

1831-1870