Mapy wsi regionu sieradzkiego

Data dodania
18.03.2024

Skany (10)

  • Obraz 1 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 2 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 3 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 4 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 5 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 6 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 7 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 8 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 9 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"
  • Obraz 10 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"

Opis

Ważną częścią zasobu archiwów państwowych stanowią materiały kartograficzne wytworzone przez różnego rodzaju urzędy i instytucje, m. in. urzędy katastralne, urzędy gubernialne, urzędy administracji państwowej i samorządowej. Wyróżniają się nie tylko jako nośnik informacji obrazujący kierunki rozwoju przestrzennego miast i wsi, ale również poprzez barwną postać fizyczną. Składają się one na zawartość Zbioru kartograficznego ale również stanowią część ksiąg hipotecznych dóbr ziemskich i nieruchomości miejskich z obszaru byłego województwa sieradzkiego. Pojedyncze plany załączone zostały także do niektórych aktów notarialnych spisywanych w kancelariach notarialnych. Zbiór operatów geodezyjnych i map odnaleźć również można w pozostałości po Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Wieluniu oraz Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Sieradzu. Istotną częścią zbiorów są wydania map topograficznych składające się na Zbiór map topograficznych powiatu łaskiego. Wybrane i zaprezentowane w kolekcji plany i mapy z XIX w. prezentują wsie regionu sieradzkiego. Pochodzą ze Zbioru kartograficznego Oddziału w Sieradzu Archiwum Państwowego w Łodzi.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa