Twórcy Konstytucji 3 maja

Data dodania
28.04.2020

Skany (11)

 • Obraz 1 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 2 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 3 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 4 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 5 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 6 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 7 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 8 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 9 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 10 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 11 z kolekcji "Twórcy Konstytucji 3 maja"

Opis

Tekst Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r. opracowano już pod koniec marca. Jego głównym redaktorem był kanonik krakowski ksiądz Hugo Kołłątaj, a podstawę stanowił projekt króla Stanisława Augusta przygotowany na początku 1791 r. Ta królewska propozycja ustawy rządowej poddana została tajnym konsultacjom z przywódcami stronnictwa patriotycznego: Ignacym Potockim - marszałkiem wielkim litewskim, Stanisławem Małachowskim - marszałkiem sejmowym, referendarzem koronnym i Kołłątajem. W ich wyniku dokonano daleko idących modyfikacji związanych z osłabieniem tendencji monarchistycznych, utrzymując jednak zasadę trójpodziału władzy. Niemałą rolę w przygotowaniu Konstytucji odegrał również sekretarz królewski, włoski ksiądz Scipione Piattoli, który pośredniczył między obozem patriotycznym a królem. W niniejszej kolekcji prezentujemy listy twórców Konstytucji (z wyjątkiem listów Piattolego) pochodzące z Archiwum Zamoyskich i Archiwum Radziwiłłów. Napisane zostały w okresie Sejmu Czteroletniego (1788-1792).