Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta

Data dodania
06.05.2020

Skany (10)

  • Obraz 1 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 2 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 3 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 4 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 5 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 6 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 7 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 8 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 9 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"
  • Obraz 10 z kolekcji "Pierścień z zegarkiem - oryginalny prezent Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta"

Opis

W 1547 r. król Zygmunt August otrzymał w darze od swej małżonki, Barbary Radziwiłłówny unikalny klejnot – pierścień z wmontowanym weń zegarkiem. Podobne precjoza zaczęły pojawiać się na zachodzie Europy dopiero od 1560 r., dlatego też prezent królewskiej małżonki był iście awangardowy. W naszym zasobie zachowały się listy Barbary do Zygmunta Augusta. Wśród nich jest list (s. 69-70), który prawdopodobnie napisany został przez nią własnoręcznie w 1547 r. Wspomina w nim o swoim podarunku: „Poszylam v. k. m. svemu m. panu pyersczyenczyne snacz phygure zegarowe, aby v. k. m. raczyl szye vedlya sloncza sprawovacz”. Zegarek miał przypominać królowi o jego oddanej żonie: „Pokornye prosze, aby v. k. m. patrącz na te dvanasczye godzyn choczya yedne szobye obracz raczyl, ktorey bych ya namneysza sluga v. k. m. mogla bycz v pamyeczy v. k. m. zachowana”.