Cechy w Łowiczu

Data dodania
07.06.2019

Skany (9)

  • Obraz 1 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 2 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 3 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 4 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 5 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 6 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 7 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 8 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"
  • Obraz 9 z kolekcji "Cechy w Łowiczu"

Opis

Grupa zespołów cechowych w zasobie łowickiego oddziału APW uchodzi za jedną z najcenniejszych na Mazowszu. Dokumenty łowickich cechów, obejmujące okres XVII-XX stulecia, to kopie i oryginały przywilejów królewskich i arcybiskupich, statuty i regulaminy, księgi wydatków i przychodów, zapisy umów, rejestry uczniów, czeladników i majstrów. Zgromadzone w nich archiwalia stanowią znakomity materiał do badań nad strukturą gospodarczą, dziejami społecznymi i ustrojowymi w przeszłości. Mogą być również wykorzystywane do badań genealogicznych, językowych lub obyczajowych.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa

#Łowicz #przywileje królewskie #przywileje arcybiskupie