Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego.

Data dodania
12.12.2018

Skany (14)

 • Obraz 1 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 2 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 3 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 4 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 5 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 6 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 7 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 8 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 9 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 10 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 11 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 12 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 13 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."
 • Obraz 14 z kolekcji "Ważne, ciekawe, zaskakujące. Dokumenty z ksiąg stanu cywilnego."

Opis

Skan 1: nr aktu 20 - akt urodzenia Markusa Zamenhofa, ojca Ludwika, rok 1837. Skan 2: nr aktu 527 - duplikat aktu urodzenia Alfreda Wierusza Kowalskiego, rok 1849. Skan 3: nr 296 - duplikat akt urodzenia Marii Konopnickiej z domu Wasiłowskiej, rok 1842. Skan 4: akt nr 146 - akt zgonu biskupa sejneńskiego Antoniego Baranowskiego (Antasa Baranauskasa), rok 1902. Skan 5: akt nr 146 - akt urodzenia Ludwika Szacińskiego fotografa króla Norwegii, rok 1844. Skan 6 i 7: akt nr 93 - akt małżeństwa Szymcho Peltrowicza i Cypą Abramówną Lewitańską, prapradziadkowie aktorki Gwineth Paltrow, rok 1862. Skan 8: akt nr 20 - akt zawarcia związku małżeńskiego między Piotrem Pawłem Szczerbińskim a Julia Jadwigą Zahorską (rodzicami Aleksandry Piłsudskiej, drugie żony Józefa Piłsudskiego), rok 1872. Skan 9: akt nr 48 - dokument biskupa sejneńskiego Konstantego Ireneusza Łubieńskiego, rok 1864. Skan 3: akt nr 2 - dokument biskupa sejneńskiego Pawła Straszyńskiego, rok 1847. Skan 5: akt nr 248 - dokument biskupa sejneńskiego Pawła Piotra Wierzbołowskiego, rok 1881. Skan 5: akt nr 130 - dokument biskupa sejneńskiego Antoniego Baranowskiego, rok 1898. Skan 13: akt nr 30 - dokument podpisany przez rabina okręgu suwalskiego Samuela Lejbowicza Mohylevera, rok 1862. Skan 14: akt nr 306 - akt urodzenia błogosławionej Eugenii Marii Kanizji Mackiewicz, rok 1903.