"Zbilut" - najstarszy dokument w archiwach państwowych

Data dodania
16.12.2022

Skany (1)

  • Obraz 1 z kolekcji ""Zbilut" - najstarszy dokument w archiwach państwowych"

Opis

W poznańskim archiwum przechowywany jest najstarszy dokument, spośród wszystkich archiwów państwowych. Jest nim dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie, wystawiony w roku 1153. Dokonał tego niejaki Zbilut z rodu Pałuków, od imienia którego wzięto powszechnie używaną nazwę dokumentu. Występuje on w trzech egzemplarzach. Egzemplarz “poznański” – przechowywany w naszym archiwum – to dokument oryginalny, sporządzony na jednej karcie pergaminu o wymiarach 395x580mm w języku łacińskim. Jako jedyny – względem dwóch pozostałych egzemplarzy – posiada pieczęć w misce woskowej przyłożonej do dokumentu. Pozostałe dwa archiwalia przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. W 2016 roku "Zbilut" został wpisany na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Sygn. 53/1456/0/-/1

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa