Cechy w Łowiczu

Data dodania
07.06.2019

Skany (9)


Opis

Grupa zespołów cechowych w zasobie łowickiego oddziału APW uchodzi za jedną z najcenniejszych na Mazowszu. Dokumenty łowickich cechów, obejmujące okres XVII-XX stulecia, to kopie i oryginały przywilejów królewskich i arcybiskupich, statuty i regulaminy, księgi wydatków i przychodów, zapisy umów, rejestry uczniów, czeladników i majstrów. Zgromadzone w nich archiwalia stanowią znakomity materiał do badań nad strukturą gospodarczą, dziejami społecznymi i ustrojowymi w przeszłości. Mogą być również wykorzystywane do badań genealogicznych, językowych lub obyczajowych.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa

#Łowicz #przywileje królewskie #przywileje arcybiskupie