Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Solna 18

Racibórz

47-400

Godziny otwarcia:

-0:01 - -0:01 (poniedziałek)

-0:01 - -0:01 (wtorek)

08:30 - 16:30 (środa)

08:30 - 14:30 (czwartek)

-0:01 - -0:01 (piątek)

numer telefonu:
+48 32 755 33 77
numer fax:
+48 32 755 33 78
E-mail:
apraciborz@katowice.ap.gov.pl
Strona www:
https://katowice.ap.gov.pl/p,74,raciborz

Raciborskie archiwum historyczne powstało w sierpniu 1950 roku, jako powiatowy oddział Archiwum w Katowicach. W 1953 roku został podporządkowany nowemu Archiwum wojewódzkiemu w Opolu, w związku z administracyjnym wyodrębnieniem z województwa śląskiego w 1950 roku województwa opolskiego. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w 1975 roku archiwum w Raciborzu podporządkowane zostało na powrót Archiwum w Katowicach. Historię narastania i gromadzenia zasobu archiwalnego należy wiązać z archiwum miejskim. Dokumenty i akta tworzące jego zasób przechowywano do 1945 roku w ratuszu. Zasadnicze zmiany w organizacji archiwum przyniósł początek XX wieku, kiedy to urzędnik magistratu Karl Leib zgromadził w jednym miejscu rozproszone dotąd materiały archiwalne. Istotną role w opracowaniu raciborskich archiwaliów odegrał przedwojenny archiwista Kurt Kudla, sporządzając szczegółowy inwentarz akt miejskich, poprzedzony rozbudowanym wstępem, w którym przedstawił dzieje archiwaliów i sposób ich opracowania. Raciborskim Archiwum kierowali: Franciszek Godula (1950-1951), Wiesław Wyglenda (1951-1958), Jerzy Szukałowski (1960-1983), Janina Czajkowska (1983-2002) i Aleksandra Sieklicka-Wilamowska (2002-2012). Aktualnie Archiwum kieruje Krzysztof Langer.

Liczba zespołów na SwA

648

Liczba jednostek na SwA

148625

Liczba skanów na SwA

24265

Wielkość zasobu (m.b.):

2067.0

Liczba monografii w bibliotece:

2110

Powierzchnia magazynowa (m2):

565.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

1408

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

14

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji