Элемент "Портлет" временно недоступен.

Связанные документы

5130/1 Zakopane NW

1939-1945

Województwo krakowskie według spisu ludności 1900

#Ciężkowski M. #Figlewiczówna Z. #Ormicki W.

1934

Slowak. 4264/2 5130/2 Zakopane NO

1939-1945

Slowak. 4264/2 5130 Zakopane NO

1939-1945