Элемент "Портлет" временно недоступен.

Связанные документы

Normatywy i projekty ustawodawcze - rozporządzenie w sprawie opracowywania, uzgadniania i wydawania projektów ustaw i rozporządzeń.

1923-1934

Normatywy i projekty ustawodawcze - Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

1936-1939

Rachuba - budżet 1938/1939, (dział 6) Biblioteka Państwowa im. Wróblewskich w Wilnie: sprawozdanie rachunkowe z dowodami za styczeń, luty, marzec 1939 r.

1939

Rachuba - budżet 1938/1939, (dział 6) Biblioteka Kapitulna w Gnieźnie i Biblioteka im. T. Zana w Wilnie: rozliczenie z zasiłku.

1939