Kolekcja sfragistyczna

Дата добавления
31.03.2021
автор коллекции

Сканы (39)

 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
 • image.from.collection.number "Kolekcja sfragistyczna"
Показывается 1 в 15 из 39 записей.

Описание

Kolekcja pieczęci woskowych i lakowych wytworzonych w okresie od XIV do XVIII w, których dysponentami byli królowie, cesarze, papieże czy możnowładcy. Prezentuje bezcenne obiekty z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Archiwum Państwowego w Katowicach. Pieczęcie tak jak współcześnie, poświadczały autentyczność dokumentu i wskazywały osobę lub instytucję, która dany dokument wydała. Pieczęcie woskowe charakterystyczne są przede wszystkim dla dokumentów średniowiecznych. Stopniowo bowiem wosk zastępowano wynalezionym w XVI w. lakiem.

Теги

теги пользователя индексы данные архивами

#pieczęć #Sfragistyka