POLFRACHT Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania w Gdyni

Номер документа
93/241/0
Крайние даты
[1947-] 1951-2000
Количество серий
0
Количество сканов
0

содержание:

Sprawozdania z działalności, zarządzenia Ministerstwa Żeglugi, sprawozdanie z działalności głównych maklerów i zespołów, sprawozdanie z konferencji RWPG w Berlinie, umowy planowe z centralami handlu zagranicznego, sprawozdania z działalności delegatury „Polfracht” w Warszawie, analizy rynku frachtowego, sprawozdania z działalności frachtowej, sprawozdania z podróży służbowych, praktyki zagraniczne i rejsy, bilanse, analizy działalności przedsiębiorstwa, sprawozdania statystyczne, delegacje zagraniczne, protokóły i uchwały komisji ekonomicznej, konferencje samorządu robotniczego, narady wytwórcze, protokóły z posiedzeń zarządu, rejestracja w Państwowej Izbie Handlu Zagranicznego, regulaminy organizacyjne, reorganizacja przedsiębiorstwa, ocena działalności placówek zagranicznych, instrukcje i zarządzenia dot. placówek, zarządzenia dyrektora naczelnego, pisma okólne, komunikaty, decyzje, sprawozdania i analizy roczne, analizy działalności przedsiębiorstwa, sprawozdania zespołów III-XII, sprawozdania placówek, konferencje BIMCO, współpraca z krajami RWPG, konferencje frachtowe, protokóły ZNOFA przy RWPG, kontrole zewnętrzne, układ zbiorowy pracy, zasady premiowania i wynagradzania, plany inwestycyjne, sprawozdania finansowe, dokumentacja ogólna dot. zasad czarterowania, projekty czarteru POLCAN, oryginały czarterów, sprawy sporne, księgi frachtowe (1951-1987, sygn. 1-242). Spółki zależne: „Polbaltica”: utworzenie spółki, rejestracja, zgromadzenia wspólników, zebrania udziałowców, sprawozdania z działalności, kontrole zewnętrzne, bilanse; „Poliberia” (1970-1983, sygn. 251-254): utworzenie spółki, sprawozdania z działalności, bilanse, protokóły z walnych zgromadzeń (1947-1980, sygn. 243-250); „Gdynia American Line” Londyn: protokoły i materiały z walnych zgromadzeń i zebrań zarządu, sprawozdania z działalności, bilanse (1963-1981, sygn. 255-261); „GAL” Nowy Jork: protokóły i materiały z walnych zgromadzeń, sprawozdania z działalności, bilanse (1968-1976, sygn. 262-268); „GAL” Pireus: utworzenie, sprawy organizacyjne, oceny, likwidacja, sprawozdania z działalności (1976-1982, sygn. 267-268; „PSAL” Rotterdam: zgromadzenie udziałowców, utworzenie i działalność, sprawozdania z działalności, bilanse (1971-1985, sygn. 269-272); „PSAL” Antwerpia: zgromadzenia udziałowców, sprawozdania z działalności, utworzenie spółki, plany, bilanse, preliminarze (1959-1987, sygn. 273-280); „Polascamar”: utworzenie spółki, sprawozdania z działalności (1977-1978, sygn. 281-282); „Baltarab”: utworzenie spółki, walne zgromadzenia udziałowców, sprawozdania z działalności, likwidacja spółki (1973-1978, sygn. 283-286); „Australasia” Sydney: walne zgromadzenia udziałowców, posiedzenia zarządu, utworzenie, przekształcenie i likwidacja spółki; wstąpienie PŻM do spółki, sprawa spółki agencyjnej z PLO, przedstawicielstwo w Kobe (Japonia), obsada personalna, sprawozdanie z działalności, preliminarze, bilanse, księga frachtowa (1970-1985, sygn. 287-296)

История создателя:

Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie „Polfracht” w Gdyni utworzone zostało zarządzeniem Ministra Żeglugi z 28.12.1950 r. i powstało na bazie zniesionej w 1951 r. spółki „Baltica”. Pierwotna nazwa nowo utworzonej jednostki brzmiała: Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania „Polfracht”. Przedmiotem działalności było zawieranie umów o przewóz drogą morską pomiędzy polskimi centralami handlu zagranicznego a przedsiębiorstwami żeglugowymi z zagranicznymi kontrahentami – armatorami i firmami handlowymi. W okresie PRL „Polfracht” był monopolistą w tym zakresie działalności. Od początku swego istnienia przedsiębiorstwo dysponowało szeregiem placówek zagranicznych. Przybrały one formę dwojaką: bezpośrednich przedstawicielstw (Moskwa, Berlin, Paryż, Pireus, Kopenhaga, Tirana), albo spółek z udziałem firm zagranicznych („Polbaltica”, „Gdynia-America Lines”, „Poliberia”, „Polascamar”, „Australasia”, „PSAL”, „Baltarab” i inne). Do najstarszych należała spółka „Polbaltica” w Sztokholmie (od 1947 r.).

Крайние даты:

[1947-] 1951-2000

классификация:

instytucje gospodarcze

Имя создателя:

Даты:

1947-2000.

Бывшее название:

Название иноязычные:

Языки:

polski

Наличие:

Полностью доступный

Всего архивных единиц:

497

Всего разработанных архивных единиц:

0

Всего архивных единиц без записей :

0

Всего текущих материалов

16.14

Ogółem opracowanych materiałów bieżących

0.0

Всего разработанных текущих материалов

0.0

Всего архивных единиц:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Всего архивных единиц:

0.0

Всего погонных метров:

0.0

Крайние даты неархивной документации:

Имя Казначейский инвентарь uwagi
список доставки и приемки Tak