Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów

Номер документа
29/630/0
Количество серий
253
Количество сканов
298159

содержание:

1. Archiwum domowe (sprawy osobiste, korespondencja, działalność publiczna, sprawy majątkowe poszczególnych członków rodu Chodkiewiczów i rodzin spokrewnionych) 1499-1932 (sygn. AMCh 1-1121) 2. Akta wygasłych linii Chodkiewiczów: archiwum linii supraślskiej Chodkiewiczów, archiwa rodzin spokrewnionych i spowinowaconych z Chodkiewiczami 3. Zbiory Chodkiewiczów: - akta wojskowe (1765)1775-1813 (sygn. AMCh 1122-1281) - materiały do dziejów Polski (1463) 1636-1832 (sygn. AMCh 1282-1290) - materiały heraldyczne XVIII-XIX w. (sygn. AMCh 1291-1293) - materiały literackie XVIII-XIX w. (sygn. AMCh 1294-1296) - akta różnych rodzin i osób 1593-1922 (sygn. AMCh 1297-1316) - materiały kartograficzne XVIII-XIX w.(sygn. AMCh 1317-1337) 4. Archiwum gospodarcze (akta administracyjno-gospodarcze, gospodarstwo rolne, hodowlane, leśne, zakłady przemysłowe, pałace, plany dóbr, pałaców i budynków): - akta administracyjno-gospodarcze dóbr 1647-1869 (sygn. AMCh 1338-2907) - akta Zarządu Głównego Dóbr 1870-1926 (sygn. AMCh 2908-2948) - materiały kartograficzne 1770-1922 (sygn. AMCh 2949-3057) 5.Akta różne – do inwentaryzacji (sygn. AMCh 3058-3088)

История создателя:

Chodkiewiczowie h. Kościesza, polska rodzina arystokratyczna (tyłuł hrabiowski potwierdzony w Polsce 10.06.1568 r. w Królestwie Polskim w 1819 r.), sięgająca udokumentowanymi źródłowo początkami I połowy XV w., na przełomie XV-XVI w. rozdzielona na 3 linie: wygasłe bychowską i brzostowicką oraz supraślską, istniejącą do dziś. Przedstawiciele rodziny Chodkiewiczów uczestniczyli w życiu gospodarczym kraju (główne ośrodki dóbr na Litwie i Ukrainie: Brzostowica, Zabłudów, Bychów, Lachowice, Kretynga, Młynów, Czarnobyl, Jampol, Petryków, Możęjków, Turzec), naukowym, politycznym (pełniąc urzędy: hetmanów, wojewodów, kasztelanów).

Крайние даты:

1499 - 1932

классификация:

archiwa rodzinno-majątkowe

Имя создателя:

Даты:

1499-1932.

Бывшее название:

Название иноязычные:

Языки:

polski, łaciński

Наличие:

Полностью доступный

Всего архивных единиц:

3088

Всего разработанных архивных единиц:

3057

Всего архивных единиц без записей :

0

Всего текущих материалов

98.0

Ogółem opracowanych materiałów bieżących

96.0

Всего разработанных текущих материалов

0.0

Всего архивных единиц:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Всего архивных единиц:

0.0

Всего погонных метров:

0.0

Крайние даты неархивной документации:

Имя Казначейский инвентарь uwagi
личный индекс Нет данных
другие средства Нет данных spisy korespondencji
книжный инвентарь утвержденный Нет данных