Akta Jana Michułki

Номер документа
2/1864/0
Количество серий
0
Количество сканов
0
Архив

содержание:

Jan Michułka - materiały biograficzne: m.in. kserokopie wniosków o odznaczeniowych, korespondencji, pamiętnika, korespondencja z obozu jenieckiego i Buchenwaldu.

История создателя:

Jan Michułka, oficer Wojska Polskiego (major), kapelan wojskowy, urodzony 31 maja 1892r., Chłopy (w okresie II RP powiat Rudki, województwo lwowskie), zmarł 7 września 1942r., obóz koncentracyjny Dachau (Konzentrationslager Dachau). Edukację gimnazjalną rozpoczął w Samborze, zakończył złożeniem egzaminu dojrzałości w I Gimnazjum Państwowym w Przemyślu w 1912r., następnie ukończył w 1917r. seminarium duchowne w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1917r. w Przemyślu, w latach 1917-1919 wikary w Starym Samborze, wstępuje następnie do Wojska Polskiego, w latach 1919-1922 kapelan 19 pułku piechoty, w latach 1922-1923 przydzielony do Szefostwa Duszpasterstwa Dowództwa Okręgu Korpusu numer VI we Lwowie, od 1923r. administrator parafii wojskowej we Włodzimierzu Wołyńskim (w latach 1935-1936 administrator parafii wojskowej w Stanisławowie), podczas kampanii wrześniowej 1939r. szef duszpasterstwa i kapelan 27 Dywizji Piechoty Armii Pomorze, jesienią 1939r. aresztowany przez Niemców i osadzony w Oflagu IX A/Z Rotenburg, stamtąd 18 kwietnia 1940r. – z pogwałceniem konwencji haskiej – przesłany do obozu koncentracyjnego Buchenwald, a następnie 7 lipca 1942r. do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie zmarł.

Крайние даты:

b.d.,1932, 1937, 1939-1941 [2000]

классификация:

Имя создателя:

Даты:

1932-1932, 1937-1937, 1939-1941, 2000-2000.

Бывшее название:

Название иноязычные:

Языки:

Наличие:

Всего архивных единиц:

1

Всего разработанных архивных единиц:

0

Всего архивных единиц без записей :

0

Всего текущих материалов

0.0

Ogółem opracowanych materiałów bieżących

0.0

Всего разработанных текущих материалов

0.0

Всего архивных единиц:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Всего архивных единиц:

0.0

Всего погонных метров:

0.0

Крайние даты неархивной документации:

Имя Казначейский инвентарь uwagi
рабочий список Tak 1