Zarząd Budowy Kolei Siedlce - Małkinia

Номер документа
62/544/0
Количество серий
0
Количество сканов
0

содержание:

Sprawy kadrowe 1884-1887 sygn.1, Kredytowanie budowy 1887 sygn. 2-3, Umowy z kupcami na materiały budowlane, rachunki 1884-1886 sygn.4-6, projekty mostów, stacji, plany trasy 1886 sygn. 7-20, Najem pracowników 1885-1887 sygn.21, Okólniki, sprawy wywłaszczeń 1885-1887 sygn. 22-30, opisy gruntów zajętych pod budowe kolei 1886-1903 sygn. 31-40, rachunkowość 1888 sygn. 41, projekty zabudowań i urządzeń kolejowych, informacje dotyczące budowy linii

История создателя:

W 1867r. Siedlce zostały ponownie siedzibą guberni. W tym samym roku oddany został do użytku pierwszy dworzec kolejowy w Siedlcach. W 1866 roku ukończona została K olej Terespolska, powstała z inicjatywy Leopolda Kronenberga. Prowadziła ona przez: Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Kotuń, Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Białą Podlaską do Terespola. W 1871 zbudowano odcinek Terespol - Brześć, dzięki czemu kolej uzyskała połączenie z koleją Moskiewską. W 1873 w Brześciu kolej otrzymała połączenie z Kijowem. W1877 roku ruszyła budowa kolei Siedlce- Sokołów, a w latach 1882-1884 Siedlce otrzymały połączenie kolejowe z Małkinią, a w latach 1903-1906 z Hajnówką (trasa Siedlce- Hajnówka Wołkowysk). W latach 1885-1886 przedsiębiorstwo budowy kolei z Siedlec do Małkini prowadził Teodor Kiślański. Kolej Terespolską reprezentował na Kolejowym kongresie w Paryżu w 1889r. Siedlecki węzeł kolejowy od 1893r. podlegał Zarządowi Kolei Nadwiślańskich w Warszawie. W 1887 roku uruchomiono linię kolejową Małkinia - Siedlce. W 1893 roku ruszył pociąg do Ostrołęki. Wszystkie linie kolejowe z Małkini były dwutorowe. Małkinia stała się ważnym węzłem kolejowym, a Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska była w tamtym czasie jedną z lepiej zorganizowanych arterii komunikacyjnych do przewozu ludzi i towarów. Podróżowało się wówczas (do I wojny światowej) pociągami osobowymi posiadającymi wagony klasy od I do IV. Poczekalnie na dworcach były również podzielone na klasy. Były to klasy od I do III. W latach 1904-1907 zbudowano w Siedlcach, w miejsce pierwotnego drugi dworzec. Źródło: R. Dmowski: "Siedlecki Węzeł Kolejowy w latach 1866- 1939. Zarys problematyki badawczej" [w:] Prace archiwalno-konserwatorskie Zeszyt 13 Siedlce 2002, Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku. Wrocław 2007

Крайние даты:

1883-1904

классификация:

Имя создателя:

Даты:

1883-1904.

Бывшее название:

Название иноязычные:

Языки:

Наличие:

Всего архивных единиц:

50

Всего разработанных архивных единиц:

0

Всего архивных единиц без записей :

0

Всего текущих материалов

1.0

Ogółem opracowanych materiałów bieżących

0.0

Всего разработанных текущих материалов

0.0

Всего архивных единиц:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Всего архивных единиц:

0.0

Всего погонных метров:

0.0

Крайние даты неархивной документации:

Имя Казначейский инвентарь uwagi
электронный архивный инвентарь рабочий Tak 49 j.a
рабочий список Tak 50 j.a T.90