Biuro Personalne

Sygnatura
2/10/0/2
Daty skrajne
1891 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/10/0/2/2589 Niedzielski Mieczysław K.K.O. 1935-1935 0
2/10/0/2/2590 Niedźwiecki Aleksander Izba Skarbowa Grudziądz 1932-1934 0
2/10/0/2/2591 Niedźwiecki Roman Izba Skarbowa Brześć n/B 1922-1935 0
2/10/0/2/2592 Niedźwiecki Stanisław Izba Skarbowa Kielce 1931-1936 0
2/10/0/2/2593 Niemcewicz Jan Izba Skarbowa Białystok 1931-1933 0
2/10/0/2/2594 Niemetz Karol D.P.M.T. 1933-1933 0
2/10/0/2/2595 Niepokulczycki Bolesław Izba Skarbowa w Łucku 1933-1933 0
2/10/0/2/2596 Niesłony Paweł Dyrekcja Ceł Mysłowice 1934-1934 0
2/10/0/2/2597 Niessner Marian Izba Skarbowa Nowogródek 1924-1933 0
2/10/0/2/2598 Niewiadomski Stefan Izba Skarbowa Łuck 1931-1933 0
2/10/0/2/2599 Niezieliński Ignacy Izba Skarbowa Nowogródek 1927-1934 0
2/10/0/2/2600 Nikosiewicz Kajetan Izba Skarbowa II we Lwowie 1931-1933 0
2/10/0/2/2601 Nimkiewicz Bronisław Izba Skarbowa we Lwowie 1935-1935 0
2/10/0/2/2602 Nitka Albin Urząd Woj. Pomorski 1936-1936 0
2/10/0/2/2603 Nowacka Marianna Izba Skarbowa w Łodzi 1934-1934 0
2/10/0/2/2604 Nowacki Jakub Wydz. Sk. Katowice 1924-1936 0
2/10/0/2/2605 Nowacki Stanisław Izba Skarbowa w Poznaniu 1928-1934 0
2/10/0/2/2606 Nowacki Władysław Izba Skarbowa w Poznaniu 1930-1930 0
2/10/0/2/2607 Nowak Adam Mennica Państw 1933-1936 0
2/10/0/2/2608 Nowak Andrzej Izba Skarbowa w Kielcach 1927-1936 0
2/10/0/2/2609 Nowak Bronisław D.C. w Poznaniu 1935-1935 0
2/10/0/2/2610 Nowak Jan I. Sk. w Poznaniu 1932-1933 0
2/10/0/2/2611 Nowak Karol I. Sk. I Lwów 1932-1934 0
2/10/0/2/2612 Nowak Tadeusz I. Sk. w Nowogródku 1933-1936 0
2/10/0/2/2613 Nowak Tadeusz I. Sk. w Poznaniu 1932-1934 0
2/10/0/2/2614 Nowakowski Aleksander I.C. w Gdańsku 1936-1938 0
2/10/0/2/2615 Nowakowski Józef D.C. w Mysłowicach 1928-1933 0
2/10/0/2/2616 Nowakowski Rudolf I.C. w Łucku 1927-1935 0
2/10/0/2/2617 Nowicki Franciszek I. Sk. we Lwowie 1928-1928 0
2/10/0/2/2618 Nowicki Władysław I. Sk. Lublin 1932-1935 0
2/10/0/2/2619 Nowosadówna Aleksandra I. Sk. w Białymstoku 1933-1934 0
2/10/0/2/2620 Nuszkiewicz Ignacy Izba Sk. w Łodzi 1924-1925 0
2/10/0/2/2621 Obrowski Kajetan Józef I. Sk. w Lublinie 1928-1933 0
2/10/0/2/2622 Ocetkiewicz Witold D.C. w Warszawie 1933-1935 0
2/10/0/2/2623 Inż. Ochrymowicz Władysław I. Sk. Grodzka Warszawa 1933-1934 0
2/10/0/2/2624 Oczkowski Stanisław I. Sk. Lublin 1922-1934 0
2/10/0/2/2625 Okniński Walery I. Sk. w Nowogródku 1918-1934 0
2/10/0/2/2626 Okoniewski Stanisław I. Sk. w Warszawie 1929-1935 0
2/10/0/2/2627 Okruszko Józef I. Sk. w Poznaniu 1933-1935 0
2/10/0/2/2628 Olchowy Michał I. Sk. Grudziądz 1925-1938 0
2/10/0/2/2629 Olechowski Michał I. Sk. II we Lwowie 1933-1933 0
2/10/0/2/2630 Olesik Alojzy U. Woj. Śląski 1934-1934 0
2/10/0/2/2631 Olędzki Edward D.C. Poznań 1928-1929 0
2/10/0/2/2632 Olędzki Janusz I. Sk. Łuck 1933-1933 0
2/10/0/2/2633 Olędzki Władysław I. C. w Gdańsku 1924-1939 0
2/10/0/2/2634 Olkiewicz Stefan I. Sk. w Grudziądzu 1929-1934 0
2/10/0/2/2635 Olszamowski Michał I. Sk. Nowogródek 1931-1933 0
2/10/0/2/2636 Olszewski Antoni Stanisław I. Sk. w Łucku 1919-1935 0
2/10/0/2/2637 Olszewski Marian I. Sk. Grodzka Warszawa 1935-1935 0
2/10/0/2/2638 Dr Oporski Józef I. Sk. w Krakowie 1927-1935 0
2/10/0/2/2639 Ordonówna Paulina U. Woj. Śląski 1933-1934 0
2/10/0/2/2640 Ordowski Stefan I. Sk. Okr. Warszawa 1929-1933 0
2/10/0/2/2641 Organek Władysław I. Sk. w Łucku 1932-1934 0
2/10/0/2/2642 Orkan Karol U. Woj. Śląski 1929-1934 0
2/10/0/2/2643 Orkisz Władysław I. Sk. Grodzka Warszawa 1925-1933 0
2/10/0/2/2644 Orleński Paweł Dyrekcja Ceł we Lwowie 1929-1935 0
2/10/0/2/2645 Sterło-Orlicki Edward Izba Sk. Brześć n/B 1922-1934 0
2/10/0/2/2646 Orłowski Adam I. Sk. we Lwowie 1922-1933 0
2/10/0/2/2647 Orłowski Edmund Leopold I. Sk. w Łucku 1928-1933 0
2/10/0/2/2648 Orłowski Stanisław I. Sk. w Wilnie 1934-1934 0
2/10/0/2/2649 Orłowski Tadeusz D.C. Warszawa 1932-1933 0
2/10/0/2/2650 Oryński Zygmunt I. Sk. w Łodzi 1937-1937 0
2/10/0/2/2651 Orzechowska Janina I. Sk. Okr. Warszawa 1931-1933 0
2/10/0/2/2652 Osadnik Marian I. Sk. Kielecka 1928-1933 0
2/10/0/2/2653 Osiadacz Michał I. Sk. we Lwowie 1930-1933 0
2/10/0/2/2654 Osiatyński Leonidas I. Sk. Poznań 1934-1937 0
2/10/0/2/2655 Osiecki Hieronim I. Sk. Kielecka 1928-1934 0
2/10/0/2/2656 Osiecki Wojciech I. Sk. w Poznaniu 1928-1933 0
2/10/0/2/2657 Osierda Władysław I. Sk. Kielecka 1919-1936 0
2/10/0/2/2658 Osiński Czesław I. Sk. w Poznaniu 1934-1934 0
2/10/0/2/2659 Ostaszewska Julia I. Sk. Łódź 1931-1933 0
2/10/0/2/2660 Ostrowski Edmund I. Sk. w Nowogródku 1931-1934 0
2/10/0/2/2661 Ostrowski Jan I. Sk. we Lwowie 1924-1933 0
2/10/0/2/2662 Ostrowski Mieczysław D.C. w Warszawie 1930-1936 0
2/10/0/2/2663 Ostrowski Stanisław I.C. w Gdańsku 1931-1939 0
2/10/0/2/2664 Ostrowski Wincenty Izba Skarbowa II we Lwowie 1927-1933 0
2/10/0/2/2665 Ostrowski Władysław Izba Skarbowa w Poznaniu 1922-1936 0
2/10/0/2/2666 Ostrowski Zbigniew Izba Skarbowa w Krakowie 1928-1933 0
2/10/0/2/2667 Owłoczyńska Władysława Izba Skarbowa w Brześciu n/B 1930-1934 0
2/10/0/2/2668 Owłoczyński Antoni Izba Skarbowa w Brześciu n/B 1923-1923 0
2/10/0/2/2669 Oziemski Wacław G.D.L.P. 1934-1934 0
2/10/0/2/2670 Pabijan Wojciech Izba Skarbowa w Białymstoku 1925-1934 0
2/10/0/2/2671 Pacek Józef I. Sk. II Lwów 1932-1933 0
2/10/0/2/2672 Pachole Ludwik D.C. Lwów 1934-1934 0
2/10/0/2/2673 Pachowski Jakub Prok. Gen. RP 1933-1933 0
2/10/0/2/2674 Paczyński Franciszek I. Sk. w Poznaniu 1932-1939 0
2/10/0/2/2675 Pacześniak Stanisław U. Woj. Śląski 1933-1934 0
2/10/0/2/2676 Paczoch Paweł I. Sk. w Grudziądzu 1933-1934 0
2/10/0/2/2677 Pająk Wiktor D.C. Mysłowice 1933-1933 0
2/10/0/2/2678 Pal Feliks I. Sk. w Łodzi 1919-1933 0
2/10/0/2/2679 Palczewski Władysław I. Sk. w Krakowie 1935-1938 0
2/10/0/2/2680 Paliszewski Karzimierz D.C. w Mysłowicach 1928-1935 0
2/10/0/2/2681 Paluchowski Karol I. Sk. II we Lwowie 1934-1934 0
2/10/0/2/2682 Paluchowski Tadeusz I. Sk. Grodzka Warszawa 1926-1934 0
2/10/0/2/2683 Pałczyński Feliks I. Sk. w Krakowie 1935-1935 0
2/10/0/2/2684 Pałkowski Stanisław I. Sk. w Krakowie 1929-1934 0
2/10/0/2/2685 Pampuch Dymitr I. Sk. II we Lwowie 1933-1933 0
2/10/0/2/2686 Panek Jan I. Sk. w Krakowie 1933-1935 0
2/10/0/2/2687 Pańkow Adam D.C. Mysłowice 1929-1934 0
2/10/0/2/2688 Papaszkiewicz Julian P.M.T. 1925-1938 0
Wyświetlanie 2 501 do 2 600 z 3 386 wpisów.