Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 101 do 200 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1242 Cogan Nicholas L.; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1243 Colban Erik; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1244 Colette Marc Eduard; L.2 1940 0
2/100/0/5.7/1245 Condon Robert E. (chairman of "Armistice Day Dinner"); L.4 1925 0
2/100/0/5.7/1246 Coolidge Calvin (prezydent Stanów Zjednoczonych AP); Załączniki: telegram I. J. Paderewskiego do A. Blondel'a; L.1 (odpowiedź - rękopis) 1924-1926 0
2/100/0/5.7/1247 Courbould Mary Ostrehan; L.13 1932 0
2/100/0/5.7/1248 Couyreu Eugène; Załączniki: a) fotografia pomnika w Verey; b) tekst mowy wygłoszonej na cześć H. Sienkiewicza; Listy dotyczą uczczenia pamięci H. Sienkiewicza przez Szwajcarię; L.51 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1249 Crafts Elisabeth; Załączniki: a) wyjątki z mów i pism T. Roosevelt'a z okresu 1917-1918, dotyczące Polski (maszynopis); b) "What shall we do with our Indians?" (druk); c) wycinki prasowe; L.1 1926-1940 0
2/100/0/5.7/1250 Crohn R. (reporter "The New York Times'a"); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1251 Crosat Maurice (administrateur du College de France); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1252 Crosby Thomas N.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1253 Cudahy John (american ambassador to Poland); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1934 0
2/100/0/5.7/1254 Cunliffe-Owen Frederick (vicepresident of "The Pilgrims of the United States); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1255 Curie-Skłodowska Maria, Curie Ewa; L.1 1921 0
2/100/0/5.7/1256 Czaplicki Jerzy; L.2 (odpowiedź - rękopis J. Ołowskiego) 1939 0
2/100/0/5.7/1257 Czarkowski A. (ksiądz); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1936 0
2/100/0/5.7/1258 Czartoryski Witold (senator); Załączniki: wizytówka K. Dzieduszyckiego; L.2 1923 0
2/100/0/5.7/1259 Czerwiński Jerzy; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1260 Czerwiński Paweł; Załączniki: "Do Polaków - Wygnańców z Podola, Wołynia i Kijowszczyzny...", odezwa; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1261 Czosnowski Adam; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1262 Czyrek Jan Kanty (dr., Sędzia w Drohobyczu); Załączniki: recenzje o książce do J. K. Czyrka pt. "Budowa nowych dróg w Polsce"; L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1263 Czyszewski Kazimierz (poseł); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1264 Daladier Edouard 1939 0
2/100/0/5.7/1265 Dalrymple Jean; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1266 Danek Wincenty (kapelan kolonii w Budapeszcie); Załączniki: a) list do American Red Cross; b) petycja do Rządu ZSRR (j. ang.); c) lista osób, które ją podpisały; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1267 Danysz S.; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1268 Dargonge M.; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1269 Davis D. A. (administrative secretary of the National Council of the YMCA of the USA); Dotyczy Polskiej YMCA; L.2 1925 0
2/100/0/5.7/1270 Davis Norman H. (president "Woodrow Wilson Foundation") i Maelie Paschall; Załączniki: zaproszenie; L.8 (odpowiedź - rękopis) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1271 Dąbrowski Stefan (dr med., poseł); L.2 1921-1935 0
2/100/0/5.7/1272 Dąbrowski Tadeusz; L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1273 Delabays Joseph (ksiądz); Załączniki: a) pismo l'abbe SOC. dr Gregoire Poeck'a (kopia); b) wycinki prasowe z artykułami autora listu; c) maszynopis strony tytułowej i spisu treści książki Josepha Delabays pt. "La via tragique d'un monarque" (2 egz.); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1274 Delagneau Frédéric; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1275 Dembiński Bronisław (profesor Uniwersytetu Poznańskiego); L.6 (odpowiedzi - rękopisy) 1925-1935 0
2/100/0/5.7/1276 Dembowski Ignacy; L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1277 Dewey Charles; Dotyczy Polish Ambulance Association; L.2 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1278 Dębicki Zdzisław (prezes Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich); L.3 1924 0
2/100/0/5.7/1279 Dixon Frederick; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1280 Dmowski Roman; Załączniki: edpos listu pt. "Odpowiedź Dmowskiego"; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1281 Dobrzycki Stanisław (rektor Uniwersytetu Poznańskiego); Załączniki: a) list I. J. Paderewskiego do C. Ratajewskiego; b) odpis listu; L.12 (odpowiedzi - rękopisy) 1924-1925 0
2/100/0/5.7/1282 Dobrzyński Wł. 1931-1939 0
2/100/0/5.7/1283 Dodds Chamberlin; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1284 Doerman Antoni (członek Delegacji do Ligi Narodów; ekspert do spraw ekonom.); L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1285 Dorra - De Leon Claire; Załączniki: kopia artykułu "The Morning Mercury" (New Bedford) z dn. 9 IX 1914 r. o planie C. Dorva de Leon w sprawie utrzymania pokoju (druk 3 egz.); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1286 Dowmontowa F. (opiekunka ochronki we Włocławku); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1287 Downes Edwin Olin (krytyk muzyczny); L.1 (odpowiedzi - rękopisy) 1921-1938 0
2/100/0/5.7/1288 Drake E. Millington (dyplomata Brytyjski); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1289 Drewnowski Kazimierz (profesor Politechniki Warszawskiej); L.6 1932-1939 0
2/100/0/5.7/1290 Drohojowski Jan; L.9 (odpowiedzi - rękopisy) 1937-1939 0
2/100/0/5.7/1291 Drzewiecki Piotr; Załączniki: a) broszury: "Przedłużanie życia", "Podstawy prosperacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej", "Pouczające wzory"; b) "Wyciąg z Protokółu"; L.8 1922-1936 0
2/100/0/5.7/1292 Dubanowicz Edward (przewodniczący sejmowego klubu chrześcijańsko-narodowego); L.8 1920-1938 0
2/100/0/5.7/1293 Duda Dziewierz Kazimierz; Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1294 Duffy Day; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1295 Dunin Stefan (b. redaktor "Rzeczpospolitej"); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1296 Duras Franciszek; L.2 1938 0
2/100/0/5.7/1297 Duras Victor Hugo (counsellor of the Supreme Court of the United States); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1298 Dzieduszycki A; Załączniki: a) list "Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Kolonizacyjnego; b) list do prezesa "Compania Petrolere Peruane" (odpis); c) "Rapport Geologigue..." d) "Precios Fijados..."; L.11 1928 0
2/100/0/5.7/1299 Dzieduszycki Tadeusz; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1300 Dziewoński Tomasz; L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1301 Dziurzyński M. (ksiądz, wydawca "Krakusa"); L.2 1926 0
2/100/0/5.7/1302 Dżula Walentyn (członek Stronn. Ludowego); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1303 Earp S. George (konsul generalny RP w Sydney); L.5 1927 0
2/100/0/5.7/1304 Eberhardt J. (b. kierownik Ministerstwa Komunikacji); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1305 Ejsmona Julian; L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1306 Eckstein-Nicodet P.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1307 Enge Dorothy; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1308 Epstein Beniamin (publicysta); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1309 Fabre-Sulce Robert; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1310 Farinelli Arturo (historyk literatury); Załączniki: broszura pt. "Onoranze ad Arturo Farinelli"; L.7 (odpowiedź - rękopis) 1930-1937 0
2/100/0/5.7/1311 Fatersonowa Regina; Załączniki: a) kopia listu F. Młynarskiego do A. Fatersona i Ch. B. Law'a z dn. 9 XII 1925 r.; b) odpis listu J. Dangla do A. Fatersona i Ch. B. Law'a z dn. 15 VII 1926, dotyczy sprawy pożyczki stabilizacyjnej dla Polski w 1927 r.; L.3; (odpowiedź - maszynopis) 1938 0
2/100/0/5.7/1312 Fauntleroy Cedzic (płk lotnictwa Stanów Zjednoczonych, b. dowódca "Eskadry Kościuszkowskiej"); Załączniki: list J. E. Berger; L.7 (odpowiedź - maszynopis) 1921-1940 0
2/100/0/5.7/1313 Fergusson Charles (Governor General of New Zealand); Załączniki: zaproszenie; (odpowiedź - rękopis) 1927 0
2/100/0/5.7/1314 Filipowicz Tytus (ambasador RP w Stanach Zjednoczonych AP); (odpowiedzi) 1931-1932 0
2/100/0/5.7/1315 Fischerauer Friedrich (konsul generalny Austrii w Nowym Jorku); L.2 1935 0
2/100/0/5.7/1316 Flaumenhaft Emil (korespondent "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w Holandii); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1317 Foch Ferdinand; Załączniki: a) "A la pieuse mémoire du Marechal Foch..." (druk); b) zaproszenie; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1318 Ford Sherman Trace; Załączniki: a) Continental Wars-Cure "Hot Spots" by T. S. Ford; b) fotografia; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1319 Forde Frank; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1320 Frankowski Feliks (pracownik Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej); Załączniki: list kard. Pizzardo do I. J. Paderewskiego z 13 I 1925 r.; L.4 1925-1929 0
2/100/0/5.7/1321 Freytag Lucjan; Załączniki: "Prawo życia"; r. III, nr 1-2; IV 1932; L.1 1931-1932 0
2/100/0/5.7/1322 Gaiffier de (ambasador Belgii we Francji); L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1323 Gall Stanisław (arcybiskup warszawski); L.4 (odpowiedzi) 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1324 Garfield W. A. (członek Institute of Politics, Williamstown); L.3 1926-1933 0
2/100/0/5.7/1325 Gasparri C. (kardynał, Secretaire d'Etat); Załączniki: a) list kard. G. Pizzardo do I. J. Paderewskiego; b) kopie telegramu C. Gaspari; L.5 (odpowiedź - rękopis) 1922-1929 0
2/100/0/5.7/1326 Gawroński Wacław (konsul generalny RP w Nowym Jorku) 1939 0
2/100/0/5.7/1327 Gerville-Réache (żona redaktora "Matin"); L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1328 Geyer M. (dr); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1329 Gharghero Florence; L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1330 Gibbs Milo Sargent; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1331 Gibson Hugh Simons (dyplomata); Załączniki: a) telegramy i listy Mary i Michel'a Francis'a Gibsona do I. J. Paderewskich; b) list H. S. Gibson'a do Johna N.; c) list Michel'a Francis'a Gibson'a (syn H. S. Gibsona) do I. J. Paderewskiego; d) telegram H. S. Gibson'a do płk. Donovana z dn. 24 V 1940 r. pt. "Food for Poland"; L.26 (odpowiedzi - maszynopisy) 1922-1940 0
2/100/0/5.7/1332 Giron H. C.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1333 Giron Simone; Załączniki: a) fotografia; b) odpis listu z dn. 9 VII 1939 r. wykonany w AAN; L.42 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1334 Glaser Stefan (prof., dr); L.2 1938 0
2/100/0/5.7/1335 Glazer Michał; Załączniki: memoriały M. Glazera: a) "Zagadnienie żydowskie a interes Wielkiej Brytanii"; b) "Projekt finansowania emigracji żydowskiej z Polski"; c) "Analiza projektu o sfinansowaniu emigracji żydowskiej z Polski"- oraz uwagi wnioski: oraz "Opinia radcy ekonomicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych" (maszynopisy); L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1336 Gliwic Hipolit 1925 0
2/100/0/5.7/1337 Głąbiński Stanisław; L.10 (odpowiedzi - rękopis, maszynopisy); Telegram z dn. 31 VII 1926 r. podpisany przez M. Seydę i J. Załuskę 1921-1929 0
2/100/0/5.7/1338 Goldman Frank S.; Załączniki: a) "International Merchandise Mart"; b) "This day... A modest tribute to the Kellogg-Briand Peace Pact"; c) "Paris International Sportsmen's Club"; d) "L'Amitié Française", 23 année, no 76, 13 X 1929; e) "Paris-Presse", 1 année, no 270, 13 X 1929; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1339 Groński Kazimierz; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1340 Gorczyński Witold (płk rez.); L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1341 Gordon Amy R.; Załączniki: a) wycinek prasowy; b) "Concerning Paderewski" by Lawrence Gilman - kopia artykułu zamieszczonego w "New York Herold Tribune"; L.1 1940 0
Wyświetlanie 101 do 200 z 678 wpisów.